In 2018 is het 750 jaar geleden dat de naam Roosendaal voor het eerst in een officieel document is genoemd. Op weg daar naar toe vindt er op 21 september een groot spektakel op het Tongerloplein plaats. 

Daar wordt ‘Het verhaal van Roosendaal’ verteld, bezongen en getoond in een totaaltheatervorm.

In dat spektakel wordt de geschiedenis van Roosendaal verteld aan de hand van een aantal iconen. De organisatie heeft er zelf al een 4-tal gekozen, maar roept de hele bevolking van Roosendaal op om ook een eigen icoon aan te dragen.

Concreet vraagt men om de naam van een persoon of vereniging welke na 1950 een kenmerkende rol binnen de Roosendaalse samenleving heeft gespeeld.

Samenwerking

Met ingang van 1 maart zijn De Kring, Museum Tongerlohuys en de educatieve afdeling van het gemeentearchief opgegaan in een nieuwe organisatie die Cultuurlinc heet.

“We willen een nieuwe koers inslaan, door op de eerste plaats de meerwaarde te tonen van wat je kunt bereiken als je samenwerkt”, verwoordt Ad van Terheijden zijn initiatief. “In Roosendaal is dat allemaal nog niet zo vanzelfsprekend, maar we willen middels dit spektakel laten zien, dat zoiets wel degelijk mogelijk is”.

Door de handen ineen te slaan en dankzij de medewerking van Stichting Roos, zal er op 21 september op het Tongerloplein een spektakel worden getoond. “De geschiedenis wordt in beeld gebracht met behulp van iconen van toen en nu. Uiteindelijk zal het verhaal ook de basis vormen voor datgene wat er vervolgens in het museum te zien zal zijn.”

Een nieuwe aanpak, waarbij de geschiedenis van Roosendaal vanaf 1268 wordt verteld in een vorm van totaaltheater. Er zullen twee voorstellingen plaatsvinden, waarbij het Tongerloplein het podium vormt en waarbij de Biggelaar de achtergrond van de tribune is.

Oproep

Bij de geschiedenis vanaf 1950 wil men heel bewust zoveel mogelijk Roosendalers betrekken.

Van Terheijden zegt daarover: “Dat is de meest recente geschiedenis, en daar horen dan ook een aantal nog levende iconen bij. Overigens is het goed om te weten dat we niet het principe van ‘meeste stemmen gelden’ hanteren, maar dat we kijken naar het verhaal dat er verteld wordt”. Mensen kunnen hun icoon voordragen via www.facebook.com/iconenvanroosendaal.