Halderbergse kinderen tussen de 6 en 18 jaar die lessen krijgen in bijvoorbeeld boetseren, tekenen of schilderen kunnen nu ook een subsidie van de gemeente Halderberge krijgen.

Voor muzieklessen droeg de gemeente al tweehonderd euro per jaar per kind bij, maar die regeling is uitgebreid met lessen in beeldende kunst.

Het gemeentebestuur wil op deze manier het gemis van Centrum voor de Kunsten Amadeus (foto), die onlangs failliet ging, enigszins compenseren en kinderen aanmoedigen dergelijke lessen te blijven volgen.

In het verleden verzorgde Amadeus muzieklessen en lessen in beeldende kunst. Amadeus ging echter failliet. "Het geld dat wij gereserveerd hadden voor Amadeus, het bedrag na de subisidievermindering uiteraard, wilden wij inzetten voor de Halderbergse jeugd", legt wethouder Jan Paantjens uit.

"We hebben naar Moerdijk gekeken en destijds ervoor gekozen om een subsidie beschikbaar te stellen voor kinderen tussen de zes en achttien jaar die muzieklessen volgen."

Deze kinderen kunnen een bijdrage van tweehonderd euro per jaar krijgen mits zij les krijgen van een gekwalificeerde docent en een nota kunnen insturen.

Fanatiek

"In eerste instantie bestond die mogelijkheid alleen voor muzieklessen, maar nu gaan we de subsidie ook beschikbaar stellen voor beeldende kunst", aldus Paantjens. In het schooljaar 2014-2015 werden er 125 aanvragen gedaan, waarvan er 122 werden goedgekeurd.

Dat zijn er behoorlijk wat. Halderberge heeft natuurlijk erg fanatieke muziekverenigingen zoals harmonieën en fanfares. Ik denk dat de animo daarom vrij hoog is. Dit schooljaar zijn er 90 aanvragen gedaan. "Ik verwacht echter zeker nog meer aanvragen, zeker nu de mogelijkheden zijn uitgebreid", aldus Paantjens.