De gemeente Roosendaal heeft samen met vijf aanbieders van huishoudelijke hulp een code voor ‘verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’ ondertekend.

Hierin staan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal voor de thuishulpen.

Hiermee beloven de gemeente en thuiszorgbedrijven dat zij willen voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs.

In totaal zijn in de gemeente negen thuiszorgaanbieders actief. Vijf van hen hebben de code ondertekend. Het gaat om T-Zorg, TWB Thuiszorg met Aandacht, Thuiszorg Matilda, Thuiszorg DAT en Actief Zorg. Een zesde partij denkt nog na over het zetten van de handtekening. “De grootste partijen werken mee aan de code. De andere aanbieders zijn bijna niet actief in Roosendaal”, geeft wethouder Hugo Polderman van Zorg aan.

Uitgangspunten

Polderman vindt het belangrijk dat dat er continuïteit is in de thuiszorg. Daarom koos de gemeente er vorig jaar voor om de huishoudelijke hulp in 2016 te houden zoals die nu is. Dat betekent dat cliënten nog steeds kunnen rekenen op dezelfde hulp.

Binnenkort starten de onderhandelingen met de thuiszorgorganisaties om te kijken hoe de huishoudelijke ondersteuning volgend jaar wordt ingericht. “De code is hierbij het uitgangspunt. Wij gaan alleen in zee met partijen die deze uitgangspunten onderschrijven”, kondigt Polderman aan.

Belang van thuishulp

De gemeente Roosendaal slaagt er in om de huishoudelijke hulp uit te voeren binnen het budget dat zij vanuit het Rijk krijgen. Dat is in totaal zes miljoen euro inclusief de eigen bijdragen van cliënten.

Volgens Polderman is het werk van de thuishulpen ontzettend belangrijk: “Veel patiënten gaan na een operatie in het ziekenhuis meteen naar huis. Dan krijgen zij thuis ondersteuning. De huishoudelijke hulp vormt dan de eerste sport op de ladder van zorg. Zij zien namelijk hoe het met de cliënt in de privésituatie gaat. Deze mensen verdienen een eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden.”

Regie

Volgens Christ-Jan Danen, lid van de Raad van Bestuur van thuiszorgaanbieder TWB is het belangrijk dat de huishoudelijke hulpen goed zijn opgeleid: “Zij zijn meer dan schoonmakers en signaleren problemen bij cliënten. Wanneer klanten zelf de regie niet meer kunnen voeren, doet de huishoudelijke hulp dat.”

Het Rijk heeft de afgelopen jaren het mes gezet in het budget voor gemeenten voor de Wmo. Veel gemeenten keken vooral naar welke aanbieders de thuiszorg het goedkoopste konden leveren. Daarbij werd bijvoorbeeld gewerkt met ZZP’ers. “Ook zag je onderaannemers actief worden met een schoonmaakbedrijf", meent Danen. 

Dat zijn ontwikkelingen die volgens hem geen goede bijdrage leveren aan de thuishulp.

Goede arbeidsvoorwaarden

Het Rijk heeft inmiddels het voornemen om gemeenten te verplichten om goede arbeidsvoorwaarden op te nemen in contracten met thuiszorgaanbieders. Dat juicht Polderman alleen maar toe. “In Roosendaal lopen we daarmee voorop”, concludeert hij.

Hij heeft het voornemen om met de zorgpartijen langdurige afspraken te maken over het leveren van huishoudelijke hulp. Volgens de wethouder hebben cliënten op deze manier duidelijkheid over de zorg die zij krijgen én hoeven thuishulpen niet bang te zijn voor hun baan.