De gemeente heeft in besloten kring rondetafelgesprekken gehouden over de opvang van asielzoekers in Halderberge. Daar kwam forse kritiek op. 

Dit is een van de onderdelen om een antwoord te krijgen op de vraag of Halderberge asielzoekers op gaat vangen en zo ja, hoe en hoeveel.

Florence van der Kooi van Halderberge tegen AZC was een van de genodigden, maar is niet te spreken over de gang van zaken. Volgens hem was hij de enige tegenstander die deel mocht nemen aan de rondetafelgesprekken waardoor ‘de toon’ volgens hem al gezet was.

Volgens de gemeente zijn echter alle insprekers van de eerdere raadsvergadering over de komst van een eventueel AZC uitgenodigd om deel te nemen.

Advies

De gemeenteraad zei eind vorig jaar nee tegen de langdurige opvang van een groot aantal vluchtelingen. B&W kreeg echter wel de opdracht om te bekijken wat realistische mogelijkheden zijn voor asielzoekersopvang. Het college wil met voorstellen komen, door nadrukkelijk in gesprek te gaan met bewoners en betrokkenen.

Om die reden wordt er deze maand een enquete gehouden onder de inwoners van Halderberge. Ook werden er rondetafelgesprekken gehouden. De uitkomsten van de enquête en het rondetafelgesprek worden samen met een advies van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad die dit voorjaar een uiteindelijk besluit neemt.

Niet representatief
De besloten rondetafelgesprekken werden gevoerd door ongeveer dertig genodigden. De manier waarop deze genodigdenlijst tot stand kwam is Florence van der Kooi van Halderbergen tegen AZC echter tegen het zere been.

Hij spreekt van ‘doorgestoken kaart’. “De gemeente vond het niet nodig meer dan een tegenstander uit te nodigen. Een tweede tegenstander in de zaal was een verontruste burger die na enig aandringen ook mocht aanschuiven. 2 van de 45. Hoe representatief is dat?”, zo vraagt hij zich af.

“Het viel me echt hartstikke tegen. Deze verdeling was absoluut niet representatief voor de mening van de inwoners van de gemeente Halderberge. Amnesty International, de protestantse parochie, Vluchtelingenwerk, ze waren er allemaal! Van deze instellingen hoor je echt andere verhalen dan van de bewoners. Op deze manier slaat een rondetafelgesprek helemaal nergens op, je hoort alleen mensen die vóór zijn. Dat is geen weerspiegeling van de samenleving, dat is doorgestoken kaart, Puur selectief gekozen”, haalt hij uit.

Toverwoord
Van der Kooi is ook niet tevreden over het verloop van de avond. “De vraag is al niet meer óf er asielzoekers opgevangen moeten worden. Nee, het ging erom hoe en hoeveel. Voor een discussie over het al dan niet opvangen van asielzoekers was echt geen ruimte. Het zogenaamde toverwoord van de avond was ‘kleinschalige opvang’.

'Dus het grote aantal asielzoekers uitzaaien over de 5 woonkerken, waardoor het in ieder geval niet zo’n groot aantal lijkt! Het ene na het andere belachelijke idee werd met veel goedkeuring begroet. Zoals het links en rechts bouwen van containerwoningen verspreid over de woonkernen”, zegt de woordvoerder van Halderberge tegen AZC.

Uitnodiging
Florens van der Kooi hekelt de manier waarop de gastenlijst voor de rondetafelgesprekken is samengesteld. Navraag bij de gemeente Halderberge leert echter dat dit niet op een selectieve manier is gebeurt. Volgens een woordvoerder bestond de groep deelnemers uit onder andere vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen, welzijnsinstellingen en onderwijs.

“Daarbij heeft iedereen, dus zowel voor- als tegenstanders, die tijdens de eerdere raadsvergadering heeft ingesproken een uitnodiging ontvangen”, zo legt de woordvoerder uit. De gemeente benadrukt dat werd gekeken welke kansen en bedreigingen er zijn bij de diverse vormen van opvang. Verder is er een analyse gemaakt van het effect wat de opvang heeft op de omgeving.

“De resultaten van deze gesprekken worden samen met de resultaten van de enquête en een advies van het college voorgelegd aan de gemeenteraad”, besluit ze. De gemeenteraad neemt dit voorjaar nog een besluit.
Florens van der Kooi (met gsm in de hand) is niet blij met de gang van zaken tijdens de rondetafelgesprekken.