De provincie is niet bereid te betalen voor de realisatie van een geluidswal langs de N268 in Oud Gastel en uit de second opinion blijkt dat Halderberge daar niets aan kan doen. 

Buurtbewoners klagen al jaren steen en been. Vooral tijdens de bietencampagne hebben zij enorm veel geluidsoverlast. De gemeente heeft de provincie meerdere malen gevraagd om in te grijpen, maar uit de geluidsmeting blijkt dat er, gemiddeld genomen, geen sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen.

Teleurstelling

Om die reden laat de provincie de situatie zoals hij is. Dit tot grote teleurstelling van verantwoordelijk wethouder Peter Bons en de andere collegeleden. Hoewel Bons naar eigen zeggen met zijn rug tegen de muur staat, kan hij momenteel niets anders doen dan zijn teleurstelling kenbaar maken aan gedeputeerde Staten. “Wel houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten”, belooft hij.