Het aantal laadpalen voor elektrisch auto’s in Halderberge wordt op koste termijn verdubbeld. 

Momenteel zijn er in de vijf kernen zes openbare laadpunten, maar er zitten zes nieuwe aanvragen in de koker. Halderberge gaat in zee met Allego die de kosten voor haar rekening neemt. Daardoor hoeft de gemeente slechts de kosten voor de bebording te betalen.

Stimuleren

De vraag naar laadpalen neemt toe. Dit tot grote vreugde van wethouder Frits Harteveld. “Meer en meer Nederlanders gaan in elektrische auto’s rijden. Dat is ook in Halderberge het geval. Als gemeente willen wij dat graag stimuleren. Het is beter voor het milieu en de leefbaarheid. We willen graag een groene en duurzame gemeente zijn en door extra laadpalen te faciliteren stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s”, zegt hij.

Kostenplaatje

Het kostenplaatje speelt echter een rol, maar nu de gemeente in zee gaat met Allego en meteen zes extra laadpalen aanvraagt, is dat geen issue meer. “Allego neemt de kosten voor haar rekening voor de exploitatie en plaatsing. Voor ons zijn de kosten minimaal. Wij zorgen alleen voor de bebording”, legt Harteveld uit.