Het SKW Sprundel zit in diepe financiële problemen. De exploitatiecijfers van het nieuwe dorpshuis de Trapkes in de voormalige Joannes de Doperkerk zijn veel hoger dan verwacht. 

Daardoor zit het welzijnswerk inmiddels op zwart zaad. Overwogen wordt om voor de vijf medewerkers ontslag aan te vragen. “We zijn inmiddels door al onze reserves heen”, geeft SKW-voorzitter Adrie van Ginneken aan.

In 2014 nam het SKW haar intrek in het gloednieuwe dorpshuis. Daarvoor was de kerk geruime tijd dicht voor een grootscheepse verbouwing. Nu doet het voormalige gebedshuis dienst als buurtcentrum en als kapel. Woningcorporatie Thuisvester is de eigenaar van het gebouw.

Vorige week was iedereen in de Trapkes nog in feeststemming toen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek brachten aan het dorpshuis.

Bezettingsgraad

Volgens Van Ginneken waren de hoge exploitatiecijfers vooraf niet in te calculeren: “Ons was een hele andere situatie voorgespiegeld.” Hij vertelt dat het SKW in het nieuwe dorpshuis op jaarbasis 30.000 euro meer kwijt is. Dat geld gaat vooral op aan hoge energiekosten.

Die zijn veel hoger dan vooraf was verwacht. Dit bedrag krijgt het Sprundelse welzijnswerk niet opgehoest. “We hebben in de nieuwe Trapkes meer aanloop. Ook draaien we een hogere omzet. Aan de bezetting ligt het niet. We zijn hier elke morgen vanaf negen uur tot bijna middernacht. Helaas krijgen we ook daarmee de exploitatie niet rond”, legt Van Ginneken uit.

Stookkosten

Het SKW heeft de eigenaar van het gebouw inmiddels om hulp gevraagd. In gesprek met Thuisvester wordt bekeken of er energiezuinige maatregelen kunnen worden genomen om onder meer de stookkosten omlaag te krijgen.

Daarom hangen in de Trapkes tijdelijke meters die bijhouden hoe de schommelingen van de temperaturen zijn. Daarnaast bekijkt Thuisvester of de installatie die de temperatuur regelt in de voormalige kerk anders kan worden ingesteld.

Drastische maatregel

Als deze maatregelen niet helpen, ontkomt het SKW niet aan drastische maatregelen. “In het uiterste geval moeten we het gebouw teruggeven aan Thuisvester. Dat zou schrijnend zijn”, benadrukt Van Ginneken.

Het SKW zit ook nog met een ander probleem. Vanaf 2017 wordt het budget van het welzijnswerk voor de vijf SKW’s jaarlijks met 100.000 euro gekort. De gemeente bekijkt momenteel hoe die bezuiniging wordt ingevuld.