De gemeente Roosendaal treedt toe tot het West-Brabants Archief. Dat betekent dat het Gemeentearchief Roosendaal opgaat in een nieuwe archieforganisatie. 

Het archiefmateriaal verhuist naar depots in Bergen op Zoom en Oudenbosch. Dat heeft ook gevolgen voor het publiek. Originele archiefstukken kunnen straks niet langer worden ingezien in Roosendaal, maar alleen in Bergen op Zoom.

Het West-Brabants Archief krijgt wel een vestiging in museum Tongerlohuys. Daarmee blijft de publieksfunctie voor Roosendaal behouden. In het museum kunnen bezoekers dan digitaal ingescande stukken raadplegen. Inmiddels is ongeveer achttien procent van het archiefmateriaal online beschikbaar.

Ook kan het publiek in het Tongerlohuys terecht voor vragen. Naar verwachting opent het archief in het museum eind september de deuren. Momenteel is het gemeentearchief nog gevestigd in een pand aan de Markt 35.

Digitaal magazijn

Volgens gemeentewoordvoerder Tom Jütten is de fusie van de archieven geen bezuinigingsmaatregel: “De gemeente Roosendaal geeft straks evenveel uit aan archiefbeheer als momenteel. De samenvoeging van de drie archiefinstellingen maakt het wel mogelijk met dezelfde middelen als nu, dus zonder meerkosten, in de toekomst een e-depot te realiseren.”

Een e-depot is een ‘digitaal magazijn’ waar elektronische documenten in kunnen worden opgeslagen. Zonder samenwerking tussen andere gemeenten zou het e-depot een aanzienlijke kostenpost worden. Het West-Brabants Archief wordt per 1 juli 2016 operationeel.

Dienstverlening

Vanaf dinsdag 5 juli kunnen bezoekers in Bergen op Zoom terecht voor het raadplegen van originele archiefstukken. In eerste instantie zijn zij daarvoor aangewezen op het informatiecentrum van het Markiezenhof aan de Steenbergsestraat 8.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de dienstverlening plaatsvindt in het Koetshuis van het Markiezenhofcomplex. Daar komt ook ruimte voor een kantoorfunctie.