‘Blaffende honden bijten niet!’, luidt een twijfelachtige volkswijsheid. En dreigende wolken? Die regenen wel degelijk, merkten ze dinsdag in Paplaand tijdens de carnavalsoptocht. 

Het regende en niet zo’n beetje: het is nog geen minuut droog geweest. Een spelbreker? Welnee! Niets wat een beetje paraplu niet op kon lossen. Dus aan belangstelling geen gebrek voor de bonte stoet, die onder het motto ‘Doede ok Meej’ door Wouw trok.

De stoet vertrok wel een kwartiertje te laat. Eén van de groepen had moeite om de opstelplaats op tijd te bereiken. Natuurlijk, wie anders: Bouwgroep ‘We zen wir de leste’! De jury nam het ze niet echt kwalijk: ze gunden de laatkomers de eerste prijs bij de Groepen.

Want door allerlei omstandigheden was het er dit jaar niet meer van gekomen een grote wagen te bouwen. Dus dan maar meedoen met de groepen, maar dan ook gelijk goed: “Een optocht in de optocht”, noemde nar Woeps Poepeloeres het.

Afscheid

Afijn, even voor half drie was het dan eindelijk zover en werd de stoet met veel confetti weggeschoten. “Biologisch afbreekbaar, die natte confetti”, meende Prins Nillus d’n Tweejde.

Die had voor de gelegenheid wel even de veer van zijn muts gehaald. Want dat is toch wel zonde, met al die regen. Niet dat hij die veer nog heel vaak nodig denkt te hebben: het hele Wouwse protocol (Prins, Narren en Schrik) neemt afscheid.

Dat leverde nog wel een mooi moment op toen de Prinsen van de omringende dorpen afscheid kwamen nemen. “Bedankt voor de geweldige samenwerking”, luidde de boodschap. En vooral: “Het is te hopen dat jullie opvolgers zich gauw melden, want Wouw zonder carnaval: dat kan echt niet!”

Uitslagen

Wie er, behalve ‘We zin wir de leste’ nog meer in de (eerste) prijzen vielen?

Dweilbands                 : De Blaospoepers
Enkelingen & Paren    : Wouwmers
Jeugd                          : De IJsboerinnekes
Middelgrote wagens    : Baargsebaan/Kurketrekkers

En voor ‘Van Kasteelse Komaf’ was er De Peer Pap Trofee.