Thomas Melisse (VVD) heeft onlangs tijdens een raadsvergadering een motie ingediend om de winkeltijdenverordening aan te passen.

“Dit met als belangrijkste doel de winkeltijdenverordening aan te passen op het onderdeel van de feestdagen.” Volgens Melisse is het niet meer van deze tijd dat supermarkten, bakker en slagers op Tweede Kerstdag niet open mogen zijn. Volgens wethouder Frits Harteveld is de motie echter overbodig. “We zijn hier al mee bezig.”

In januari ontving de gemeente Halderberge al een brief van een lokale supermarkt waarin zij oproept om de winkeltijdenverordening te verruimen. De supermarkt wilde tweede kerstdag zijn deuren openen voor het publiek, maar dat liet de verordening niet toe.

Motie

Volgens wethouder Frits Harteveld was er ook een tweede supermarkt die teleurgesteld was dat hij niet open mocht. Het college is met die opmerkingen aan de slag gegaan. Volgens Lokaal Halderberge loopt de VVD met deze motie dan ook op de troepen vooruit. “Wij wachten liever eerst de reactie van het college af”, aldus Gisela van Beek.

Wethouder Harteveld: “De supermarktmanager vroeg ons de winkeltijdenverordening aan te passen en dat verzoek hebben wij in behandeling genomen. Uiteraard betrekken we hierbij de andere ondernemers en uiteraard betrekken we ook u als raad hierbij.”

Beperkingen

In de motie van de VVD-fractie stelt de partij ‘dat er beperkingen gelden ten aanzien van openingstijden op bijvoorbeeld Hemelvaartsdag en tweede paasdag’. “Dit terwijl diverse buurgemeenten deze beperkingen al lang geschrapt hebben”, aldus Thomas Melisse. “Als je je boodschappen op sommige dagen niet binnen je gemeente kan doen, dan is de keuze simpel.

Dan ga je buiten de gemeente kijken.” Wethouder Harteveld heeft navraag gedaan bij de omliggende gemeenten. “Bij de D6-gemeenten hebben de gemeenten Zundert en Moerdijk ook beperkingen opgelegd, net als in Halderberge. De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur en Rucphen hebben geen beperkingen opgelegd.”

Uitgangspunt

Melisse: “Wij zijn ons er van bewust dat er spanning blijft bestaan tussen enkele middenstanders en de grotere supermarkten. Dat dit tot enkele compromissen leidt is voorstelbaar, maar halsstarrig vasthouden aan de huidige verordening zet ons als Halderberge in zijn algemeenheid op achterstand.” Uitgangspunt volgens Melisse moet zijn dat de keuzevrijheid voor ondernemers verruimd wordt. De motie werd door de gemeenteraad verworpen.