Voorzitter Adrie van Ginneken van SKW Sprundel ziet niets in de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Rucphen. Die heeft vier mogelijke bezuinigingsscenario’s opgesteld voor het sociaal cultureel werk. 

De SKW’s worden vanaf 2017 voor 100.000 euro gekort op het welzijnswerk. Wethouder Cees Evers wil in overleg met deze organisaties bepalen welk bezuinigingsscenario het beste past.

In alle voorstellen wordt bezuinigd op de inzet van de agogen. Op dit moment zijn er nog drie welzijnswerkers voor de vijf dorpen. In de opties wordt onder meer voorgesteld om de formatie van drie agogen terug te brengen tot één.

Een ander scenario is om de complete bezetting van de welzijnswerkers te schrappen en dan vaste bedragen vast te stellen voor activiteiten en de inloop. De SKW’s kunnen dan voor een aantal uren een agoog inhuren. Bij de andere voorstellen blijft het college bij een eerder voorstel van het korten van het budget met een derde en bij de laatste optie wordt gekeken naar het inwonersaantal.

Gebiedsgebonden werken
Volgens Van Ginneken wordt er ten onrechte alleen gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden bij de SKW’s. Zo blijft de jongerenwerker buiten schot. Ook meent Van Ginneken dat ‘gebiedsgebonden werken’ mogelijkheden biedt voor besparingen. Dan zouden Schijf/Sprundel, Rucphen/Zegge en Sint Willebrord drie eigen gebieden vormen met ieder een wijkagent, wijkhandhaver, wijkambtenaar, maatschappelijk werker én een welzijnswerker.

Cijfers
Daarnaast kloppen de cijfers over de inzet van agogen bij andere gemeenten volgens Van Ginneken niet.
Zo zou Etten-Leur niet 2,7 FTE aan welzijnswerkers hebben, maar 7 FTE exclusief leidinggevenden. Wat Van Ginneken het meest steekt is dat de SKW’s alleen kunnen kiezen uit de vier gepresenteerde bezuinigingsscenario’s:

“Dat sluit niet aan bij de afzonderlijke dorpen en zeker niet aan wat de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vraagt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten bij verschuiving naar een participatiesamenleving gebruik te maken van plaatselijke structuren. Zorg voor elkaar, sociale samenhang is afhankelijke van de sociale structuur van een dorp.”

Prijzen
Volgens Van Ginneken zou de gemeente de toegevoegde waarde juist moeten erkennen van maatschappelijke initiatieven van het SKW. Daarbij noemt hij het wijkenoverleg, de Jeugdraad, de Verenigingsraad, het Cursuswerk en het Zorgnetwerk.

“Ons werk en onze werkwijze worden door de inwoners van Sprundel en provinciale instellingen geprezen”, meldt Van Ginneken. Volgens hem kan het SKW de gemeente juist uiteindelijk geld opleveren.