Burgemeester Jacques Niederer nam donderdagavond in het Raadhuis een petitie in ontvangst van het Klein Comité. In totaal hadden 688 omwonenden in de omgeving van de Bergrand hun handtekening gezet om een signaal af te geven richting de gemeenteraad over de huisvesting van 88 arbeidsmigranten aan de Bergrand. 

De buurtbewoners zijn daar in grote meerderheid fel op tegen. De leden van het Klein Comité hadden de omwonenden niet alleen benaderd om de petitie mee te ondertekenen, maar vooral ook gebruik te maken van hun spreekrecht.

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst werd door een aantal individuele omwonenden de strekking van de petitie versterkt.

Petitie

Robert Jacobs, lid van het Klein Comité, verwoordde bij het aanbieden van de petitie een aantal zaken, welke oorzakelijk aan de petitie ten grondslag lagen. “Naast parkeer- en geluidsoverlast, zijn de bewoners van de C-dijken, De Fuis en Vijfhuizenberg vooral ongerust over de waardevermindering van hun woningen, de toenemende verkeersdrukte en hun eigen gemoedsrust”.

Het feit dat een kantoorpand, Bergrand 230, door de eigenaar van uitzendbureau Atik, mogelijk getransformeerd gaat worden tot een logieslocatie voor Poolse, Portugese, Hongaarse, Bulgaarse en Slowaakse arbeidsmigranten, was er behoefte om het standpunt van de meerderheid van de omwonenden in de richting van de politieke vertegenwoordigers kenbaar te maken.

Het Klein Comité was daarin secuur te werk gegaan. Tonny Testers, eveneens lid van het comité, verwoordde dat helder: “Een groep vrijwilligers is herhaaldelijk langs de deur gegaan om de inhoud van de petitie aan de bewoners aan te bieden."

"Waren ze niet thuis, dan werd een nieuwe poging gedaan. Vanzelfsprekend is niet iedereen tegen de betreffende huisvesting van arbeidsmigranten, maar we hebben wel getracht iedereen te benaderen. Uiteindelijk heeft dat 688 handtekeningen opgeleverd. Daarmee is de afwijzende teneur van de petitie meer dan voldoende onderbouwd”.

Reactie

Nadat de vertegenwoordigers van het Klein Comité de petitie en de handtekeningen aan de burgemeester hadden aangeboden, richtte deze het woord tot de leden van het Klein Comité, de fractievoorzitters en de overige belangstellenden.

“De petitie spreekt zich uit over de huisvesting van 88 arbeidsmigranten en stelt de leden van de gemeenteraad in staat om daarvan kennis te nemen en zich een mening te vormen. Dat de omwonenden zich afvragen wat zoiets voor hen persoonlijk betekent is een logische reactie.”

Vervolgens verwees de burgemeester naar de realiteit van nu. “We kúnnen niet veranderen wat er op wereldwijde of Europese schaal gebeurt. De meeste arbeidsmigranten zijn EU-onderdanen en dus geen asielzoekers of vluchtelingen. Deze migratie heeft lokaal op òns als inwoners van Roosendaal effect”.

De burgemeester benoemde ook nog eens de drie pijlers van de Roosendaalse samenleving: ontmoeten, verbinden en samenwerken. “Ze zijn een uitwerking van onze democratische rechtsstaat. En één van de verworvenheden van die democratie is het feit dat we verschillende en tegengestelde standpunten mogen hebben. Daarbij is de Roosendaalse gemeenteraad het hoogst besluitvormende orgaan”.

En de burgemeester sloot af met een statement uit zij nieuwjaarstoespraak: “Wat de raad ook gaat besluiten, ik nodig u nu al uit aan de ronde tafel, waaraan we gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen voor complexe problemen”.