Een oude SRV-wagen, die ook nog een poos is gebruikt als ‘jongerenbus’, begon afgelopen donderdag aan zijn derde leven: dat van ‘Grondstoffenbus’ in de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht.

De van opvallende stickers voorziene bus zal in een educatieve rol worden ingezet om het bewustzijn rond de verwerking van afval, in het bijzonder het belang van afvalscheiding, te vergroten.

Belangrijk genoeg voor de wethouders van Milieu en Afvalverwerking van de vier gemeenten, om de bus samen met de directie van de regionale afvalinzamelaar Saver in gebruik te nemen.Dat gebeurde bij het hoofdkantoor van Saver. 

Wil van Leijsen maakt deel uit van de tweekoppige directie van Saver. “Nog niet zo lang geleden verliep afvalverwerking vooral lineair”, weet hij. “Eenrichtingsverkeer van product naar afval. En als de status ‘afval’ eenmaal was bereikt, was de vraag: hoe komen we zo snel mogelijk van de troep af? Inmiddels zijn de inzichten anders. Afval wordt steeds meer als een belangrijke grondstof gezien.”

“Mits goed gescheiden, hoeven we nog maar weinig weg te gooien. Het grootste deel van ons afval kunnen we op de één of andere manier hergebruiken voor weer nieuwe producten. Dat betekent dat afvalverwerking steeds meer een circulair karakter heeft.” En dat je eigenlijk niet meer van afval kunt spreken.

Verleiden tot meedoen
Maar het besef van het nut van afvalscheiding is nog niet voldoende doorgedrongen. “We willen mensen verleiden om verstandig met afval om te gaan. Onze Grondstoffenbus gaat daar een belangrijke rol in spelen.” De bus zal, bemand door mensen van Saver, in de vier deelnemende gemeenten worden ingezet bij voorlichting van de bewoners.

Dat gebeurt bij lokale evenementen, zoals Bergen op Zicht of Het Roosendaals Treffen. Vooral de voorlichting van de jeugd wordt belangrijk gevonden. De bus zal dan ook vaak bij scholen te zien zijn.

Trots
De boodschap ‘afval is een grondstof’ sluit goed aan bij de campagne ‘Van het één … komt het ander’ van Saver en de vier gemeenten. Van Leijsen is trots op de keuze voor een oude bus. “Daarmee laten we zien dat we serieus werk maken van hergebruik van oude en nog heel bruikbare producten. En het scheelt nog in de kosten ook.”