De voor- en vroegschoolse educatie op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Rucphen is op orde. Dat wijst onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs uit.

"Daar zijn we erg blij mee, want we vinden voorschoolse educatie erg belangrijk. Die sluit aan op het onderwijs op de basisschool. Als een vierjarige dan naar de kleutergroep gaat, is er sprake van een warme overdracht", geeft wethouder Martien de Bruijn van Onderwijs en Educatie aan.

Achterstand

In de gemeente Rucphen kunnen alle kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar de voor- en vroegschoolse educatie volgen. Peuters met een taal – of ontwikkelingsachterstand worden gestimuleerd om meer dagdelen naar de crèche. Op die manier worden ze gestimuleerd om hun achterstand weg te werken. Bovendien op is de kans op een goede aansluiting met de basisschool zo groter.

Doelgroepkinderen

Gezinnen waarvan beide ouders werken kunnen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag als ze hun kind naar de peuterspeelzaal brengen. Dit geldt niet voor families waarvan één ouder werkt en de ander thuisblijft of waarvan beide ouders werken. Zij komen wel in aanmerking voor een speciale regeling van de gemeente, waarbij zij een inkomensafhankelijke vergoeding vanuit de gemeente.

Kinderen die een indicatie krijgen als ‘doelgroepkind’ worden gestimuleerd om een extra ochtend naar de crèche te gaan. "Zij zitten op de peuterspeelzaal door elkaar heen. Op deze manier voorkomen we dat in kleine groepjes zitten en kunnen alle kinderen de voorschoolse educatie volgen", meldt De Bruijn.

Peuteropvang

De gemeente Rucphen telt in totaal zeven peuteropvanglocaties. In Sint Willebrord kunnen ouders terecht op peuterspeelzaal Dol-fijn (van de Kober groep) en bij kinderopvanglocatie Tijd voor Kinderen. In Zegge kan worden gekozen uit peutergroepen Zeggetuin van Kober en de peutergroep van Stichting Kinderopvang Mariadonk. In de dorpen Sprundel en Rucphen verzorgt Kober het peuterspeelzaalwerk. In Schijf heeft Tijd voor Kinderen deze vestiging overgenomen van Kober. "We vinden het ook belangrijk dat alle dorpen over deze voorziening beschikken. Zo stimuleren we ook de leefbaarheid", benadrukt De Bruijn. 

Kwaliteit

De Inspectie voor Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Dat gebeurt via het versturen van vragenlijsten, het analyseren van gegevens, gesprekken met schoolbesturen en als daar aanleiding voor is het bezoeken van de peuterspeelzalen.