De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht zijn officieel gestart met een gezamenlijke crisisorganisatie. 

De gemeenten in het district de Markiezaten hebben hun krachten gebundeld om tijdens crisissituaties te kunnen voldoen aan de eisen die door de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant worden gesteld. De start ging gepaard met de onthulling van een speciale app.

Eén eis van de Veiligheidsregio is dat er tijdens een crisis maximaal 72 uur aaneengesloten gewerkt moet kunnen worden bij een gemeente zonder daarvoor hulp te vragen bij buurgemeenten. Vooral kleine lokale overheden beschikken niet over voldoende capaciteit om deze diensten in te vullen. 

Door één crisisorganisatie op te richten wordt wel aan deze eis voldaan. Zo kan het in de toekomst gebeuren dat ambtenaren uit Woensdrecht ingezet worden voor een grote brand in de gemeente Steenbergen.

Kick-Off

In het bijzijn van verschillende burgemeesters, gemeentesecretarissen en medewerkers van de nieuwe organisatie werd in het gemeentehuis van Halderberge een presentatie gegeven over de situatie zoals die was en wat er nu precies in de toekomst gaat veranderen. 

Qua werkzaamheden veranderd er eigenlijk weinig voor de crisisambtenaren, ze worden alleen ook ‘over de grens’ ingezet. De kick-off werd gestart door burgemeester Jac Klijs (Moerdijk). Hij wilde vooral alle aanwezigen complimenteren. “We hebben het altijd over samenwerken, maar het daadwerkelijk doen is de tweede stap.” 

Hij is dan ook trots op de regio. “We hebben het licht gezien. Dat inzicht en de bereidheid om samen te werken is een compliment waard.”

Aandacht

Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is blij met de samenwerking. “Er wordt vaak gedacht: ‘Ach ja, een crisis kan wel eens voorkomen’. Maar, met die gedachte kan de aandacht verslappen. Ik ben blij dat jullie dit aandacht willen blijven geven, want een crisis kan iedere dag ontstaan.” 

Van Mourik benadrukt daarbij dat het belangrijk is om begrip te hebben voor elkaar en in te spelen op de verschillen. “Moerdijk lijkt niet op Bergen op Zoom en Bergen op Zoom lijkt niet op Rucphen.” Door regelmatig te oefenen hoopt de organisatie bij een calamiteit daadkrachtig op te kunnen treden. 

Mocht er daadwerkelijk iets gebeuren, dan worden eerst de omliggende gemeenten gebeld, daarna worden de gemeenten die iets verder weg liggen gebeld.

Voordelen

Volgens Caroline Jacobs, projecttrekker namens de gemeentesecretarissen in het district, hangen er veel voordelen aan de samenwerking. Zo kunnen de crisisambtenaren efficiënter opgeleid worden, maar de samenwerking zorgt er ook voor dat een gemeente zich tijdens een crisis ook nog met andere zaken bezig kan houden. 

“Door samen te werken hebben we per gemeente minder mensen nodig. Deze terug schakeling zorgt ervoor dat de ambtenaren die we inzetten constant betrokken zijn. Hierdoor worden ze steeds professioneler.” Daarnaast zijn cruciale sleutelfuncties nu 24/7 beschikbaar en er wordt bespaard op kosten.

App

Als officiële start van de crisisorganisatie werd een App gelanceerd: ‘Bvz de Markiezaten’. De applicatie is gratis te downloaden voor Android, iOS en Windows telefoons. Burgemeester Giel Janssen (Halderberge): “Er is heel hard aan gewerkt en hij is niet alleen handig voor jullie als ambtenaren van de Openbare Veiligheid, maar ook voor de bevolking is dit een aangename aanvulling.” 

Zo blijf je met de app gemakkelijk op de hoogte van een crisis en heb je altijd contactgegevens van de verschillende gemeenten bij de hand. Janssen benadrukte nogmaals dat de gemeenten een hoop zelf kunnen, ‘maar dat we dit met z’n zevenen doen is echt fantastisch’.