Thomas Melisse (VVD) dient donderdagavond een motie in om de winkeltijdenverordening aan te passen. 

“Dit met als belangrijkste doel de winkeltijdenverordening aan te passen op het onderdeel van de feestdagen.” Volgens Melisse is het niet meer van deze tijd dat supermarkten, bakker en slagers op Tweede Kerstdag niet open mogen zijn.

Verordening

“Vele buurgemeenten hebben deze beperkingen gedeeltelijk of geheel geschrapt, waardoor onze ondernemers op een achterstand staan.” De regels voor de openingstijden zijn vastgelegd in de winkeltijdenverordening. De VVD wil niet alle beperkingen loslaten, maar roept in de motie het college wel op om samen met de ondernemers te bekijken wat gewenst is.

Compromissen

Melisse: “Wij zijn ons er van bewust dat er spanning blijft bestaan tussen enkele middenstanders en de grotere supermarkten. Dat dit tot enkele compromissen leidt is voorstelbaar, maar halsstarrig vasthouden aan de huidige verordening zet ons als Halderberge in zijn algemeenheid op achterstand.” De motie wordt op donderdagavond 4 februari besproken in de gemeenteraad.