Schouwburg De Kring is op zoek naar theaterliefhebbers die mee willen denken over de programmering van dinsdagmiddagvoorstellingen. 

Op deze manier wil de schouwburg het publiek actief betrekken bij de invulling van het theaterprogramma.

De toekomstige programmeurs hoeven niet per se ervaring te hebben in het vak, vertelt Anouk Schepers, medewerker marketing en publiciteit bij Schouwburg De Kring: “Het gaat er vooral om dat de kandidaten liefhebbers zijn van het theater en zich betrokken voelen bij de organisatie van de aankomende dinsdagmiddagseries.”

Met een blik naar de toekomst verwacht Schepers dat de dinsdagmiddagserie een groot succes wordt met de medewerking van de nieuwe programmeurs.

Middagvoorstelling
Door theaterliefhebbers op te roepen als medeprogrammeurs krijgen de bezoekers meer inspraak in de keuze aan voorstellingen. Dat heeft volgens Schepers een hoop voordelen: “De bezoekers die hier geregeld met plezier komen weten wat het publiek leuk vindt.”

Nog een bijkomende zaak is dat deze mensen zelf een groot netwerk hebben. “Dat netwerk is natuurlijk ook van harte welkom om ook naar de dinsdagmiddagseries te komen kijken.”

Volgens Schepers is er veel belangstelling voor middagvoorstellingen: “Het aanbod in de avonden is veel groter dan in de middag maar er zijn genoeg mensen die liever overdag een voorstelling bezoeken. Vanuit dat oogpunt is het idee van de middagvoorstellingen ontstaan.” In het Zaantheater in Zaandam zijn al meerdere jaren middagvoorstellingen te zien die erg succesvol zijn. Schepers verwacht hetzelfde in Roosendaal.

Nieuwe ideeën
De programmeurs hebben veel inspraak over de invulling van de middagen. Hoe het project zich zal ontwikkelen weet Schepers nog niet, maar er is ruimte voor nieuwe ideeën. De serie start met vier kleine zaalvoorstellingen. Als dit concept een succes blijkt te zijn, zullen er verder in het seizoen meer volgen.

Om de toekomstige programmeurs het juiste duwtje in de rug te geven is er begeleiding vanuit Schouwburg De Kring. Tot 11 februari 2016 heeft iedereen de kans om een motivatie in te leveren, vervolgens wordt er een selectie gemaakt van ongeveer vijf tot tien programmeurs. Dinsdag 16 februari is bekend wie deel uit maakt van de groep. Een week later, op 23 februari staat de eerste bijeenkomst van het kersverse team op de planning.