In het gemeentehuis van Oudenbosch komt binnenkort een speciale zuil te staan, met daarin het zogenaamde ‘id-burger’.

Bij de zuil kan de echtheid van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen gecontroleerd worden, ongeacht het land van herkomst. De gemeente wil hiermee ten strijde trekken tegen fraude met identiteitsbewijzen. “Dit soort fraude veroorzaakt aanzienlijke schade bij burgers, overheid en het bedrijfsleven. De problemen zijn niet te overzien.”

“De aanleiding voor deze aanpak is een onderzoek van PwC”, vertelt wethouder Frits Harteveld. “Uit dat onderzoek blijkt dat frauderen met iemands identiteit vaak de start is voor het plegen van meerdere misdrijven.” Hoewel cijfers in de gemeente Halderbegre ontbreken, is identiteitsfraude een groot maatschappelijk probleem.

“De totale schade, die burgers door identiteitsfraude in 2012 hebben geleden, bedraagt 355 miljoen euro. In dit totaalbedrag is de schadepost bij bedrijven of andere instellingen nog niet meegenomen.” Identiteitsfraude is dan ook wereldwijd de nummer één fraude.

Controle

“De gemeente Halderberge is met behulp van een oplossing, genaamd id-burger, in staat om binnen enkele seconden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te controleren op echtheid, ongeacht het land van herkomst. “Dit gebeurt door het document te scannen bij een zuil in de hal van het gemeentehuis.

De oplossing zorgt er dan automatisch voor dat het document wordt gecontroleerd op verschillende zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken.” Wanneer de zuil precies geplaatst gaat worden is nog niet duidelijk.

Documentcontrole

“Het vaststellen van iemands identiteit is de basis van het werk bij het klantcontactcentrum (KCC)”, aldus wethouder Peter Bons. “Hierdoor is documentcontrole erg belangrijk. De hoeveelheid aan verschillende identiteitsbewijzen en de complexiteit van de echtheidskenmerken zorgt ervoor dat het handmatig controleren van documenten zeer lastig is. Daarom heeft onze gemeente ervoor gekozen om een hulpmiddel, genaamd id-burger, in te zetten.”