Gebruikers van jeugdhulp krijgen herindicatie

De gemeente Rucphen begint per 1 mei 2016 met het herindiceren van cliënten die gebruik maken van jeugdzorg. Dat gebeurt, omdat er dit jaar een nieuwe jeugdhulpcatalogus is ingevoerd. 

Alle cliënten die gebruik maken van zorg hebben hier inmiddels een brief overgekregen. Dat blijkt uit de laatste kwartaalnieuwsbrief van het ‘Sociaal Domein Rucphen’. 

Van de alle jongeren in de gemeente Rucphen maakt 8,5 procent gebruik van jeugdzorg. Het grootste gedeelte van deze indicaties is afgegeven voor jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen door psychiatrische of lichamelijke problemen.

Herindicatie
De indicaties van de cliënten die gebruikmaken van jeugdzorg zijn dit jaar administratief verlengd. Dat betekent dat de oude indicaties voorlopig worden voortgezet op basis van de al gegeven hulp in 2015. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren tot aan de herindicatie gebruik blijven maken van de zorg.

PGB
Alle jeugdigen die gebruikmaken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben inmiddels wel een toetsing gehad. Via een PGB kunnen gebruikers zelf zorg inkopen. Dit kan wanneer zorg in natura voldoet. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder welke hulp passend is en waar een cliënt recht op heeft.

Bij het PGB betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de zorgverlener uit. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die worden ingekocht voor het kind. De gemeente Rucphen meldt dat het aantal jeugd-PGB’s is afgenomen doordat een aantal PGB’s is omgezet naar zorg in natura.

Resultaatgericht werken
De jeugdzorg wordt vanaf dit jaar op een andere manier ingevuld. Aanbieders van de niet vrije toegankelijke zorg worden niet langer per uur betaald, maar per arrangement. De zorgverlener maakt daarbij afspraken met het gezin en de doorverwijzende jeugdprofessional over het uiteindelijke resultaat.

Vaste tarieven
In de nieuwe situatie worden aanbieders betaald op basis van het resultaat. Dit heet resultaatgericht werken. Het gezin, de jeugdzorgprofessional en de aanbieder bepalen uiteindelijk of de geleverde zorg het gewenste effect heeft opgeleverd.

In de oude aanpak werd gewerkt met honderden verschillende codes. Die hebben nu plaatsgemaakt voor 36 arrangementen met vaste tarieven.

Lees meer over:
Tip de redactie