Camping Park De Nieuwe Riet in Oud Gastel gaat uitbreiden met 31 recreatieverblijven. Thijs Graste van Lokaal Halderberge stelde daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

“Hoe gaat het college de handhaving borgen ter voorkoming van een mogelijke discussie zoals deze in Zundert heeft plaatsgevonden ten aanzien van Parc Patersven.”

Handhavingstraject

Patersven is al ruim tien jaar een hoofdpijndossier voor de gemeente Zundert.

Eerst zou er permanente bewoning gaan plaatsvinden en vervolgens is er een invasie van arbeidsmigranten neergestreken. Hierdoor werd het uitgangspunt van Patersven, recreëren, ondermijnd.

Het gemeentebestuur van Halderberge stelt dat er heldere afspraken zijn gemaakt over zaken als bijvoorbeeld permanente bewoning, huisvesting van seizoensarbeiders en verhuurvoorwaarden.

“We hebben dit aan de voorkant heel goed afgesproken.” Mocht er toch sprake zijn van de huisvesting van seizoensarbeiders, dan kan de gemeente een handhavingstraject starten. Op basis van de overeenkomst kan dan ook een boete opgelegd worden.

Beheerderswoning

Graste wilde tevens weten of het toegestaan en nodig is om een tweede beheerderswoning op het park te bouwen, maar daar is volgens het college geen sprake van.

De beheerderswoning die nu al op het terrein staat, wordt in de loop van de tijd omgebouwd naar een recreatiewoning. “Op die manier is en blijft er sprake van één beheerderswoning.”

De uitbreiding bestaat uit twee fases, in de eerste fase worden dertien recreatiewoningen gebouwd en in de tweede fase worden de overige achttien woningen gerealiseerd. “Een beheerderswoning achten wij weldegelijk noodzakelijk voor het dagelijkse beheer van het park en om ongewenste activiteiten te voorkomen.”

Financiële verplichtingen

De gemeente laat weten over verschillende onderwerpen afspraken te hebben gemaakt. “Hieronder vallen ook de afspraken rondom de kwaliteitsverbetering van het landschap en de financiële verplichting die hieraan gekoppeld is.”

Op deze manier vindt er voldoende compensatie plaats in het kader van ‘rood voor groen’. “Per gerealiseerde woning wordt een bedrag betaald aan de gemeente, zodat er voldoende compensatie plaats kan vinden.”

Camping park De Nieuwe Riet richt zich op volwassen recreanten zonder kinderen die graag genieten van rust, ruimte, privacy, natuur en ontspanning.