Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr heeft maandag de eerste nieuwe borden voor de buurtpreventie in Zegge gepresenteerd. 

Op de bordjes wordt aangeduid dat er ook sprake is van buurtpreventie via de Whatsapp. Zegge is de eerste kern van de vijf kerkdorpen in de gemeente Rucphen waar de borden worden geplaatst.

De komende maanden vervangt de gemeente alle buurtpreventieborden. Eerst zijn de borden in de kern Rucphen en het industrieterrein de Nijverhei aan de beurt, daarna volgen de overige drie dorpen.

Whatsapp-alert

"Onze gemeente was al wel voorzien van buurtpreventieborden, maar met de komst van de WhatsApp-alertgroepen konden we niet om nieuwe borden heen", aldus burgemeester Van der Meer Mohr. "We staan met zijn allen voor een veilige en leefbare samenleving en daar dragen zowel de buurtpreventie als de Whatsapp-alertgroepen ongetwijfeld een flinke steen aan bij."

Via Whatsapp waarschuwen gebruikers elkaar als er sprake is van een verdachte situatie. Zo kan bijvoorbeeld een groep mensen gezamenlijk een potentiële inbreker aanspreken.

Trots

De burgemeester greep tevens het moment aan om de buurtpreventisten van Zegge eens in het zonnetje te zetten. "Als gemeente en politie zijn we trots op onze buurtpreventisten en we hopen dat het aantal in de loop der jaren alleen maar toe zal nemen en dat zij met dezelfde gedrevenheid hun goede taak voort zullen blijven zetten. Immers, als overheid kunnen we het niet alleen en hebben we onze burgers hard nodig."