De Roosendaalse Lijst wil duidelijkheid over de komst van een woonvoorziening voor langdurig drugsverslaafden naar de Wouwseweg en de Burgemeester Freijterslaan. 

Vier maanden geleden vroeg de partij al wanneer er definitief duidelijkheid komt over de realisatie van het wooncomplex. Omwonenden van de toekomstige voorziening zitten al jaren in onzekerheid of er nu wel of geen drugsverslaafden in de wijk Westrand komen wonen.

Wethouder Hugo Polderman gaf toen aan dat er een lobbytraject vanuit de gemeente Bergen op Zoom als centrumgemeente liep. Hij meldde dat er in september 2015 bestuurlijk overleg zou plaatsvinden tussen de verschillende samenwerkende gemeenten.

Er liep een lobbytraject bij het Rijk om alsnog geld los te peuteren voor de voorziening. Volgens Polderman was het vier maanden geleden niet opportuun om op de zaken vooruit te lopen. Hij beloofde de gemeenteraad te blijven informeren over de voortgang van het project.

Terugkoppeling
Volgens raadsleden Sjef van Dorst en Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst hebben zij tot op heden geen terugkoppeling gehad van het gemeentebestuur over de uitkomst van het bestuurlijk overleg in september. Zij vragen de wethouder om alsnog verslag uit te brengen.

Ook willen zij weten wanneer er een definitief besluit wordt genomen over het wel of niet doorgaan van de vestiging van een woonvoorziening voor drugsverslaafden aan de Wouwseweg en de Burgemeester Freijterslaan. De twee raadsleden zijn benieuwd hoe het besluit dan gaat luiden. Het college heeft de raadsvragen nog in beraad.

Protest
In 2010 kondigde het gemeentebestuur aan van plan te zijn om een wooncomplex voor 24 chronisch drugsverslaafden te realiseren in de Westrand. Dat zorgde voor protest in de wijk. Omwonenden en een nabijgelegen ondernemer in landbouwvoertuigen vochten het besluit tot aan de Raad van State aan, maar werden in het ongelijk gesteld. Wel moesten er enkele aanpassingen komen aan het ontwerp, zodat het bedrijf naast het drugshostel niet zou worden gehinderd in werkzaamheden.

Benodigde kosten
Anderhalf jaar geleden werd duidelijk dat het Rijk geen geld meer beschikbaar wilde voor het hostel. Daardoor zouden de samenwerkende gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen, Halderberge, Woensdrecht en Steenbergen zelf de benodigde kosten van 1,3 miljoen euro per jaar moeten dragen. Dat werd als onhaalbaar gezien. Sindsdien is het stil rondom de plannen.