Horecaondernemers kunnen gemakkelijker een geluidsontheffing aanvragen. De gemeente heeft besloten om de procedure daarvoor te vereenvoudigen.

In de praktijk betekent dat ondernemers tot uiterlijk twee uur, voordat men meer geluid wil procederen via de mail een ontheffing kan krijgen en ontvangen. "De aanvraag kan 24 uur per dag worden ingediend. Toetsing vindt achteraf plaats", meldt gemeentewoordvoerster Charlotte Vermeulen.

Momenteel kunnen ondernemers alleen een aantal dagen van tevoren zo’n ontheffing aanvragen.

"Dat betekent dat de ondernemer er niet op kan inspelen wanneer hij op het laatste moment vanwege een onverwachte activiteit meer muziekgeluid wil produceren. Daarnaast het wordt het kennisgevingsformulier vereenvoudigd", kondigt Vermeulen aan. 

De nieuwe regelgeving is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De geluidsontheffing geldt voor zowel versterkte als onversterkte muziek. Als de vrijstelling is verleend, mag er achttien decibel meer geluidsmuziek worden gemaakt ten opzichte van de normale geluidsnormen.

De gemeenteraad kan voor bijzondere gelegenheden hogere geluidsnormen toestaan. Roosendaal kent al een groot aantal collectieve ontheffingen voor bijvoorbeeld evenementen. Dat zijn er in totaal 21.