De vorming van een cultuurcluster rondom het Tongerloplein gaat een nieuwe fase in. Donderdag zijn er flinke stappen gezet naar de realisatie van dat idee. Het gemeentebestuur ging akkoord met de uitgewerkte plannen. 

Onderdeel daarvan vormt het leggen van een verbinding tussen schouwburg De Kring en Museum Tongerlohuys. Het aangepaste bestemmingsplan dat dit mogelijk moet maken gaat naar de gemeenteraad. Zonder dat er tijdens de bezwaarperiode negatieve reacties zijn gekomen.

“We verwachten dat de raad het plan in februari vaststelt, dat we medio maart met de verbouwingsactiviteiten kunnen beginnen en dat die in september, bij de start van het nieuwe theaterseizoen klaar zijn”, zegt Ad van Terheijden, directeur van De Kring. Hij voelt zich een gelukkig mens: “Dit is een mooie dag!”

De verbinding die ontstaat tussen De Kring en museum Tongerlohuys is zowel organisatorisch als fysiek van aard. Het Tongerlohuys gaat onderdeel uitmaken van het ‘cultuurbedrijf De Kring’. “We gaan daarin een viertal, op natuurlijke wijze met elkaar verbonden, functies met elkaar combineren”, legt Van Terheijden uit. 

Archief en educatie
Het nieuwe bedrijf gaat ook onderdak bieden aan het ‘frontoffice’ van het gemeentearchief. De archiefstukken worden overgebracht naar Bergen op Zoom, maar de publieksfunctie blijft in Roosendaal. De derde functie van het cultuurbedrijf is die op het gebied van ‘cultuureducatie’. Dat is elke vorm van onderwijs die gaat over cultuur, of waarbij cultuur wordt gebruikt als leermiddel.

Horeca
Daarnaast zullen de commerciële activiteiten van De Kringen worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de verhuur van ruimtes en faciliteiten en door het binnenhalen van manifestaties en evenementen.

Ook komt er meer ruimte voor besloten commerciële horeca-activiteiten, zoals bruiloften, jubilea en recepties. Zulke commerciële activiteiten zijn nodig omdat subsidiestromen de afgelopen jaren al zijn afgenomen en in de toekomst mogelijk nog verder afnemen.

Verbouwing
Om deze combinatie van activiteiten mogelijk te maken, maar ook om het cultuurbedrijf een aantrekkelijker uitstraling te geven, gaat er vertimmerd worden. De Schouwburg krijgt een nieuwe foyer, met daarin de balie, en een informatieruimte. Cultuurwethouder Hans Verbraak toont zich net als Van Terheijden content.

“Eén van de doelen is om in de toekomst meer Roosendalers in contact te brengen met cultuur en met hun erfgoed. Met deze voor Nederland unieke clustering van functies in het nieuwe cultuurbedrijf, ontstaan mogelijkheden om dat waar te maken.”