Het gemeentebestuur van Roosendaal wil opnieuw budget beschikbaar stellen voor het verstrekken van startersleningen. Vorig jaar werden in totaal 58 leningen verstrekt aan jonge huizenkopers. Dat waren een jaar eerder nog 86.

Volgens wethouder Toine Theunis van Wonen is er geen sprake van teruglopende belangstelling. De daling is te verklaren, omdat het potje voor de startersleningen is opgeraakt.

"Op een gegeven moment kregen we een wachtlijst. We hebben toen een bedrag van 250.000 euro uit een vrijgekomen potje gehaald. Daarna hebben we de jongeren op de wachtlijst benaderd. Zo konden ze alsnog een lening krijgen", vertelt Theunis.

Overbrugging

Het college van burgemeester en wethouders wil nu twee miljoen euro vrijmaken om de starterslening weer mogelijk te maken. De gemeenteraad ontvangt hier binnen een paar weken een voorstel over.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de te kopen woning en het bedrag dat de bank maximaal wil lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Deze speciale lening kent gunstige voorwaarden. Zo kent deze voorziening een rentevaste periode van vijftien jaar en hoeft er over de eerste drie jaar geen rente en aflossing te worden betaald.

Starters

De gemeente Roosendaal verstrekt inmiddels al een aantal jaar startersleningen. In het begin betaalden het Rijk en de provincie Noord-Brabant nog mee, maar die zijn daar inmiddels mee gestopt. "Roosendaal is een van de weinige gemeenten die heeft besloten om ook dit jaar budget beschikbaar te stellen voor de startersleningen", legt Theunis uit.

Hij vindt deze regeling goed passen bij de 'Woonagenda van Roosendaal'. Een belangrijk speerpunt van deze woonagenda is de aanpassing van de woningmarkt aan de wensen van jongeren. Vaak grijpen zij naast betaalbare koop- en huurwoningen.

Daarnaast is het voor veel starters moeilijk om een huis te kopen. Vaak verdienen zij net niet genoeg om een hypotheek te krijgen. De starterslening biedt daarin uitkomst. Niet iedereen komt in aanmerking voor de regeling.

Zo mag de koper niet eerder eigenaar of mede-eigenaar zijn geweest van een woning en mag het gezamenlijk bruto jaarinkomen niet hoger zijn dan 43.000 euro. De maximale kosten voor de aankoop van de woning dienen niet boven de 225.000 euro uit te komen. De starterslening financiert maximaal twintig procent van de verwervingskosten.

Duurzaamheidslening

Een andere succesvolle regeling van de gemeente is de 'duurzaamheidslening'. In 2015 werden opvallend veel duurzaamheidsleningen verstrekt. Dit aantal lag vorig jaar op 149. Een jaar eerder waren dat nog maar 23. Met deze regeling stimuleert de gemeente huizenbezitters om energiebesparende maatregelen te nemen. "Dat kunnen bijvoorbeeld investeringen zijn om de woning te isoleren of om zonnepanelen te kopen", legt Theunis uit.

Volgens hem komt de stijging mede doordat ondernemers klanten wijzen op de mogelijkheid om bij de gemeente een duurzaamheidslening af te sluiten. Dat juicht de wethouder alleen maar toe. Duurzaamheidsleningen worden alleen verstrekt indien de woning minimaal tien jaar oud is.

Het minimumbedrag voor de lening is 2.500 euro en maximaal 25.000 euro. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) verzorgt de uitgifte van zowel de duurzaamheids- als de starterslening voor de gemeente Roosendaal.