De zusters van Charitas verlaten het kloostercomplex aan de Waterstraat in Roosendaal. Zij verhuizen waarschijnlijk eind juni naar woonzorgcomplex St. Elisabeth, waar ze de beschikking krijgen over een eigen woongroep. 

De congregatie van Charitas is sterk verouderd. Op dit moment zijn er nog zeven zusters over in de leeftijd van 84 tot 94 jaar oud. Volgens penningmeester Wim Joosten is de laatste tijd gekeken naar verschillende mogelijkheden.

Leefomstandigheden

Het grote gebouw aan de Waterstraat waarin de zusters momenteel zijn gehuisvest, is niet meer geschikt voor hen. "Het is ook geen aanlokkelijk aspect voor hen om hier alleen over te blijven. Nu zijn er nog zeven zusters, maar straks zijn dat er misschien nog drie. Als dat er steeds minder worden, krijg je een spookhuis. Het is belangrijk om de leefomstandigheden goed te houden", legt penningmeester Wim Joosten namens de congregatie uit.

Eigen leven

Woonzorgcentrum St. Elisabeth aan de Wouwseweg wordt binnenkort voor een gedeelte verbouwd, zodat de zusters gezamenlijk een soort van woongroep kunnen betrekken. Zij krijgen hun eigen kamer en een gezamenlijke leefruimte.

"De zusters kunnen daar hun eigen leven leiden. Ze kunnen gezamenlijk eten, recreëren en naar buiten gaan", legt Joosten uit. Drie leidsters van de congregatie gaan mee over naar St. Elisabeth. Zij waken over het welzijn van de zusters. Voor 27 andere medewerkers van het klooster wordt ontslag aangevraagd. Voor hen is er geen plek in het St. Elisabeth.

Grote impact

De komende tijd werkt het bestuur van de congregatie hard aan de voorbereidingen van de verhuizing. "Die brengt een grote impact met zich mee voor de zusters. We proberen om alles zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.” Het kloostercomplex aan de Waterstraat wordt uiteindelijk in de verkoop gezet. Het gebouw heeft geen monumentale status.

Een deel van het pand was de afgelopen drie jaar in gebruik als vrouwenopvang Susan Rose voor slachtoffers van huiselijk geweld, maar deze voorziening is inmiddels gesloten. De congregatie gaat zelf niet werken aan herontwikkeling van het complex. "Een herbestemming is een zaak van de nieuwe eigenaar", geeft Joosten aan.