Protest tegen noodopvang telt ruim 1.100 likes

Een protestpagina op sociaal mediaplatform Facebook tegen de komst van een noodopvang voor vluchtelingen in Roosendaal heeft binnen een week meer dan 1.100 likes opgeleverd.

De initiatiefnemers geven aan bang te zijn dat het gemeentebestuur hen ‘een asielzoekerscentrum door de strot’ wil duwen. De personen die achter dit protest schuilgaan kondigen aan binnenkort snel meer los te laten over hoe zij zich willen roeren in de ‘politieke arena’.

Burgemeester Jacques Niederer kondigde vorige week in de gemeenteraad aan dat de mogelijkheden worden bekeken voor het aanwijzen van een noodopvang voor 200 tot 400 vluchtelingen in de gemeente Roosendaal. Het gaat om mensen die in afwachting zijn van de behandeling van hun asielaanvraag.

Daarvoor zouden één of twee locaties kunnen worden aangewezen voor de periode van minimaal een jaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had daarvoor een verzoek ingediend bij de gemeente, omdat er momenteel een groot tekort is aan opvangplekken. Momenteel bekijkt de gemeente of en welke plekken in aanmerking komen om sober en doelmatig in te richten voor vluchtelingen.

Ongerust

Volgens de initiatiefnemers van ‘AZCAlertRoosendaal’ zijn er in Roosendaal veel burgers ongerust over de mogelijke komst van de noodopvang. Zij hebben zich inmiddels aangesloten bij het landelijke netwerk ‘AZCAlert’.

Deze organisatie afficheert zichzelf als een groep bezorgde burgers die zich niet gehoord voelt door de lokale bestuurders en het draagvlak onder de burgers wil peilen.

Reactie

Inmiddels roeren ook de politieke partijen zich in de gemeente Roosendaal. Een aantal van hen heeft een eerste reactie gegeven. Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten geeft bijvoorbeeld aan dat Roosendaal zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor een passende opvang die recht doet aan de nood van vluchtelingen en die rekening houdt met de bezwaren van bezorgde burgers.

Michael Yap van de PvdA Roosendaal wijst er op dat er mensen zullen blijven komen. Hij stelt voor samen te werken aan oplossingen met ‘een warm hart en een koel hoofd’. De VLP ziet de noodopvang niet zitten. Volgens hen verkeert de lokale economie in zwaar weer en moet men zich afvragen hoe humaan een samenleving moet zijn.

Lees meer over:
Tip de redactie