Eisen exploitatievergunning horeca aangescherpt

De gemeente Roosendaal verscherpt de voorwaarden voor het aanvragen van een horecaexploitatievergunning. 

Er geldt voortaan een aanwezigheidsplicht van de ondernemer of een leidinggevende die op vergunning staat gemeld in de horecazaak.

Ook komt er een afzonderlijke toets voor alle horecazaken waarbij het levensgedrag van de ondernemer en de leidinggevenden wordt gecheckt. 

De strengere voorwaarden zijn volgens de gemeente nodig, omdat horecazaken kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Daarbij raken de onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de verkoop van drugs vanuit een café.

Slecht gedrag

Eigenen en leidinggevenden van horecazaken waarbij alcohol wordt geschonken werden op grond van de Drank- en Horecawet altijd al op slecht levensgedrag getoetst.

Deze maatregel wordt nu ook toegepast op horecazaken waar geen alcoholhoudende dranken worden verkocht. “Dit is niet alleen in het belang van de gemeente en haar inwoners, maar ook in het belang van de horecasector zelf”, meent gemeentewoordvoerster Charlotte Vermeulen.

BIBOB

Overigens zijn er nu ook al regels, voordat een horecaexploicatievergunning wordt uitgegeven. De achtergrond van leidinggevenden in de horeca al wordt getoetst door gebruik te maken van de wet-BIBOB. Met dit instrument kan de integriteit van personen en bedrijven worden nagegaan.

Hierbij kan een speciaal bureau de achtergrond nagaan van vergunningaanvragers. Door als gemeente gebruik te maken van dit instrument kan een vergunning worden geweigerd of kan subsidie worden ingetrokken als er gevaar dreigt dat deze middelen worden misbruikt of worden gefinancierd met crimineel geld.

Aanwezigheidsplicht

In de huidige vergunningen eist de gemeente nu ook al altijd de aanwezigheid van een exploitant of leidinggevende. Deze regel wordt nu ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen.

Daarnaast toetst de gemeente het bestemmingsplan van een pand om te kijken of er op een gebouw wel een horecafunctie rust. Ook de afzonderlijke toets naar het levensgedrag van ondernemers en leidinggevenden staat voortaan in de APV opgenomen.

Vergunning

Een horecaexploitatievergunning is verplicht om een bijvoorbeeld een café of restaurant te openen. Ook dient de vergunning te worden aangevraagd als er veranderingen zijn aan een bestaande horecazaak. De gemeente vraagt ook naar zaken als openingstijden en de situering en afmetingen van een eventueel terras.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie