Gemeente besteedt maximaal 1.783.640 euro aan subsidies

Jaarlijks wordt door het gemeentebestuur een overzicht vastgesteld van de te verlenen subsidies in de gemeente Halderberge.

Voor het komende jaar wordt er 1.783.640 euro uitgetrokken voor activiteiten in de categorieen: zorg, informatie, jeugd, ouderen, leefbaarheid, cultuur en sport. Omdat vijf instanties een zienswijze hadden ingediend, zijn er door het college kleine aanpassingen gedaan ter waarde van 750 euro.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het subsidieplafond op 22 september 2015 al vastgesteld. Daarna heeft het overzicht van 24 september tot en met 4 november 2015 ter inzage gelegen. “Alle instellingen die een subsidieverzoek hebben ingediend, hebben een overzicht ontvangen."

Zienswijze

"In totaal zijn er vijf zienswijzen ingediend”, aldus wethouder Jan Paantjes. De vijf zienswijzen kwamen van Vluchtelingenwerk Halderberge, Voedselbank Goed Ontmoet, KBO Stampersgat, Stichting Karnaval Oudenbosch en Tennisclub Bosschenhoofd.

De eerste drie hebben op basis van de zienswijzen een verhoging gekregen van de toegewezen subsidie. Stichting Karnaval Oudenbosch en de Tennisclub Bosschenhoofd krijgen geen extra subsidie.

Toename

Vluchtelingenwerk Halderberge heeft het bijvoorbeeld drukker gekregen met de verhoging van het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten, zij hebben daarom om extra gelden gevraagd.

“Er is landelijk besloten dat de tegemoetkoming voor het huisvesten van statushouders omhoog gaat. De bijdrage die we van het Rijk krijgen gaat dan ook in het geheel naar vluchtelingenwerk”, vertelt wethouder Jan Paantjes. De Voedselbank heeft ook extra gelden gekregen vanuit de Klijnsma-gelden waarover de gemeente nog beschikt.

De Ouderenbond Stampersgat heeft het aantal activiteiten verkeerd geteld, daarom hebben ook zij extra gelden gekregen. “Omdat het geld voor de Voedselbank en Vluchtelingenwerk uit andere potjes komt, hebben we de toename van kosten kunnen beperken tot 750 euro.”

Afwijzing

De Stichting Karnaval Oudenbosch wilde ook extra subsidie ontvangen, maar dat is afgewezen net als bij de Tennisclub Bosschenhoofd. “Zij hebben een enorme aanwas van jeugdleden gehad en wilden daarom een halfjaarlijkse telling, maar dat gaat niet.”

De Tennisclub krijgt waarschijnlijk door de enorme aanwas volgend jaar wel extra subsidie, maar dit jaar wordt de subsidie nog gewoon berekend op het ledenaantal van het afgelopen jaar.

Lees meer over:
Tip de redactie