Al meer dan 900 likes voor asielprotest Roosendaal

Het verzet in de gemeente Roosendaal tegen de komst van een potentieel asielzoekerscentrum (AZC) groeit. De Facebookpagina AZCAlertRoosendaal is dinsdagochtend de grens van 900 likes gepasseerd. 

De organisatie verwacht snel de 1.000 likes te te halen.

Burgemeester Jacques Niederer maakte donderdagavond bekend dat de gemeente geschikte locaties onderzoekt waar mogelijk 200 tot 400 vluchtelingen kunnen worden gehuisvest.

Het gaat om asielzoekers die nog in procedure zetten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had aan Roosendaal gevraagd één of twee plekken aan te wijzen waar mensen minimaal een jaar kunnen verblijven.

Inspreekmogelijkheid

AZCAlertRoosendaal heeft zich inmiddels aangesloten bij het landelijke AZCAlert. De initiatiefnemers achter de Facebookpagina zijn bang dat de burgers geen mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken over de komst van het asielzoekerscentrum. Op dit moment zijn nog geen locaties bekend waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest.

Lees meer over:
Tip de redactie