Geen flitspalen bij verkeersonveilige situaties in Halderberge

De gemeente Halderberge heeft onderzoek gedaan naar de verkeersoverlast in de eigen gemeente. 

Met een zogenoemde verkeersveiligheidsanalyse is duidelijk geworden hoeveel ongelukken er plaats hebben gevonden tussen 2010 en 2014. Aan de hand daarvan is een top drie opgezet van meest verkeersonveilige situaties en dat levert verrassende locaties op. “Er is een verschil tussen feitelijke onveiligheid en gevoelsmatige veiligheid”, aldus wethouder Peter Bons.

Motie

Op 9 juli 2015 werd door de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om te onderzoeken waar onveilige verkeersituaties zich bevinden binnen de gemeente. Daarnaast wilde de gemeenteraad dat het college zou bekijken hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. 

Daarbij werd onder andere geopperd om bij de top drie van gevaarlijkste locaties te bekijken of er eventueel flitspalen geplaatst kunnen worden. Om tot een antwoord op die vragen te komen is er een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de geregistreerde ongevallen tussen 2010 en 2014.

In die vijf jaar zijn er 475 meldingen binnengekomen bij de meldkamer, bij 224 daarvan is de politie aanwezig geweest. Er zijn in totaal vier mensen overleden en er zijn negentien ernstige ongevallen gebeurd waarbij de betrokkenen gewond raakten.

Verkeersonveilige situaties

Een voor de hand liggende maatregel bij verkeersoverlast door snelheid is het plaatsen van een flitspaal. Om te zien of een flitspaal ook een oplossing biedt voor de verkeersoverlast in de gemeente Halderberge is gekeken naar de ongevallen waarbij een snelheidsovertreding de oorzaak was.

Aan de hand daarvan zijn er drie kruispunten naar voren gekomen waarbij dus de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden door te hard rijden. Daarbij gaat het om het kruispunt Bovenstraat-Arnoutlaan in Hoeven en twee kruispunten in Oud Gastel, namelijk Kruislandseweg-Kruidenlaan en Kruislandseweg-Kerkstraat.

Volgens het college is dit een opmerkelijke lijst, omdat deze kruispunten wellicht niet aanvoelen als de gevaarlijkste kruispunten van de gemeente. Het moge dan ook duidelijk zijn dat hierbij gaat om feitelijke onveiligheid.

Flitspalen

“Het gebruik van flitspalen is niet meteen de oplossing”, stelt wethouder Bons. “Het is belangrijker om bezig te zijn met de verkeersstructuur.” Daarnaast heeft het college geen zeggenschap in het plaatsen van flitspalen. Het OM bepaalt wanneer en waar flitspalen worden geplaatst.

“We hebben contact gehad met de gemeente Etten-Leur. Zij geven echter aan dat de kasten inmiddels door het OM verwijderd zijn. Het OM heeft de locaties van de kasten in West-Brabant heroverwogen en op basis van ongevallencijfers was er geen aanleiding om de kasten te handhaven. De gemeente Etten-Leur heeft hier geen inspraak in gehad.”

Daarnaast is volgens het college het aantal geregistreerde ongevallen op deze punten sowieso te laag om in aanmerking te komen voor het plaatsen van flitskasten.

Verkeersstructuurplan

Desondanks wil het college wel iets doen aan de verkeersonveilige situaties, daarom wordt de top drie meegenomen in het nu op te stellen verkeersstructuurplan 2016-2017. “Het gaat hier om een update van het verkeersstructuurplan.

We doen dat nu beperkt, omdat de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch en de doorgaande route nog niet klaar zijn.” Zodra die wegen gereed zijn, wordt opnieuw gekeken naar het verkeersplan om ervoor te zorgen dat de infrastructuur van Halderberge tip top in orde is. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat over twee jaar.

“Dan betrekken we ook de burgers erbij om te kijken naar de verkeerstructuur in Halderberge, de update wordt nu alleen voorgelegd aan Veilig Verkeer Nederland, de Katholieke Ouderenbond en de seniorenraad.”

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie