As mag straks bijna overal worden uitgestrooid

Nabestaanden krijgen meer mogelijkheden om as van hun dierbare te verstrooien in de gemeente Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders versoepelt daarvoor de mogelijkheden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Momenteel is incidentele asverstrooiing alleen mogelijk op plaatsen die op de kaart zijn aangegeven. 

"Dat is het buitengebied met uitzondering van verharde wegen", geeft gemeentewoordvoerster Charlotte Vermeulen aan. Wie op andere plekken as wil verstrooien dient daarvoor ontheffing aan te vragen.

In de vernieuwde APV staat opgenomen dat er alleen geen as mag worden verstrooid op de verharde delen van wegen, crematoria en begraafplaatsen. Op alle andere plekken mag het wel. De gemeente volgt hiermee de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Asresten

As ontstaat als een overledene is gecremeerd. Het crematorium dient de resten minimaal één maand te bewaren. Deze termijn kunnen nabestaanden gebruiken om na te denken wat zij met de as willen doen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. De asbus kan bijvoorbeeld ook thuis worden weggezet of worden bijgezet in een graf.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie