Bestuursdwang voor kaakchirurg op Airparc Seppe

De ontwikkelaar van Airparc Seppe is door de gemeente Halderberge uitgenodigd voor een gesprek om uitleg te geven over de kaakchirurg die zich eind vorig jaar gevestigd heeft op het Airparc.

Op het airparc zouden enkel luchtvaartgebonden bedrijven toegelaten worden en volgens de gemeente hoort een kaakchirurg daar niet bij.

De nieuwe locatie van Zeelandcare op Airparc Seppe levert volgens de website kaakchirurgische zorg aan het luchtvaartpersoneel van Airparc Seppe.

"Hier komen de kaakchirurgen en assistentes te werken die voorheen werkzaam waren in het Bravis ziekenhuis", staat op de website van Zeelandcare te lezen. "Op medisch gebied wordt er steeds meer gevraagd van piloten. Zo zijn de werk- en rusttijden opgerekt en wordt de verplichte frequentie van trainingen en keuringen geïntensiveerd.

"Een goede kennis van de luchtvaartwereld is van cruciaal belang om deze specialistische zorg op topniveau te kunnen bieden."

Vragen

"Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan laat luchtvaartgebonden bedrijvigheid’ toe", stelt het college. "Een zelfstandige kaakchirurg is geen ‘luchtvaartgebonden bedrijvigheid’ en past daardoor niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Dit is ook zo medegedeeld aan de ontwikkelaar."

Vanuit de gemeenteraad werd dan ook verbaasd gereageerd op de komst van de kaakchirurgie. Jan Zagers van Progressief Halderberge stelde daarom vragen aan het college. "Ook wij hebben onze wenkbrauwen gefronst", stelt burgemeester Giel Janssen.

Vooraankondiging

De gemeente heeft dan ook eerst een controle uitgevoerd en is daarna in de pen geklommen om een vooraankondiging voor bestuursdwang te versturen aan de vergunninghouder, eigenaar en gebruiker van de zelfstandige kaakchirurg op Airparc Seppe. Dat blijkt uit de beantwoording van het college op de vragen van Jan Zagers.

Aan de beurt

Als het aan het gemeentebestuur ligt gaat het hele idee van een kaakchirurg op het Airparc dan ook niet door. Volgens wethouder Jan Akkermans zijn de buren van het Airparc ongerust over de stand van zaken.

"De ontwikkelaar is nu aan de beurt om aan te tonen waarom een kaakchirurg wel op het perceel thuishoort."

Lees meer over:
Tip de redactie