De politie is op zoek naar de dader(s) van de illegale asbeststorting bij percelen aan de Goudbloemsedijk in Hoeven. 

Eind december 2015 is daar door de bewoners asbest aangetroffen op de bodem van een watergang en op het talud van de waterkering.

De bewoners hebben aangifte gedaan bij de politie, binnenkort komt een gespecialiseerd bedrijf de vervuilde sloten saneren.

Bij de politie is bekend dat er in oktober 2015 nog geen asbest in het water lag. “Toen is er namelijk een schouw geweest van de watergangen en sloten. De asbest is dus vermoedelijk tussen oktober en 29/30 december 2015 illegaal gestort”, meldt de politie.