De treinen rijden vaker op tijd, meldt spoorbeheerder ProRail donderdag. In de eerste helft van 2018 reed 92,1 procent van de treinen volgens de planning.

Als een marge van vijf minuten wordt aangehouden, dan is zelfs 96 procent van de treinen op tijd gearriveerd. Volgens ProRail reden in Nederland nog nooit eerder zo veel treinen op tijd.

Op regionale lijnen kwam in het eerste half jaar zelfs 95,2 procent van de treinen op tijd op de plaats van bestemming aan. Het spoorbedrijf is te spreken over de prestaties, zeker gezien de toename van het aantal treinen en de daardoor toegenomen kans op vertraging.

Wel blijft de treinenloop kwetsbaar voor storingen van buitenaf, zoals de flinke storm in januari of stakingen. Het aantal grotere incidenten daalt in vergelijking met voorgaande jaren niet meer.

Grotere storing

Verder leiden kleine vertragingen nu sneller tot een grotere storing. ProRail spreekt van een "sneeuwbaleffect".

Een incident waardoor voorheen een kleine vertraging zou zijn veroorzaakt, leidt nu regelmatig tot een grotere storing. Dit komt doordat er vaak "weer een trein vlak achter" staat, aldus ProRail.

Jaloers

De spoorbeheerder baseert zijn cijfers over de punctualiteit mede op gegevens van ov-chipkaarten. Die geven een nauwkeurig beeld van al dan niet waarmaken van beloofde reistijden. Verder kijkt de beheerder naar aankomstgegevens en de uitval van treinen. 

Volgens ProRail-topman Pier Eringa "blijkt maar weer eens dat we in Nederland een heel goed spoorsysteem hebben". Hij meent dat buitenlandse spoorbedrijven er "jaloers op zijn". Hij verwacht dat de treindienst nog betrouwbaarder zal worden.

Hogesnelheidslijn

De cijfers zijn exclusief de prestaties op de hogesnelheidslijn. Daar vallen nog altijd veel treinen uit. In mei reed volgens de prestatiebarometer van ProRail slechts 81,9 procent van de snelle treinen op tijd, in januari was dat percentage nog 88,5.

De HSL "piept en kraakt", meldde NS een week geleden. Dat komt mede doordat de intercity Den Haag-Eindhoven inmiddels ook gebruikmaakt van het HSL-traject. Om de punctualiteit te verbeteren is een aanpassing van de infrastructuur nodig. NS verwacht dat de prestaties op de HSL dit jaar niet fors zullen verbeteren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!