De beste navigators ter wereld wonen in Scandinavië, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Mensen die in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken wonen, scoren bovengemiddeld goed bij het spelen van Sea Hero Quest, een mobiele game waarbij het navigatievermogen van mensen wordt getest.

Verder blijkt uit de scores van het spel dat het vermogen om te navigeren al begint af te nemen na het negentiende levensjaar.

Dat hebben Britse onderzoekers verklaard op de jaarlijkse conferentie van de Society for Neuroscience.

IJsbergen

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door de prestaties te analyseren van 2,4 miljoen spelers van Sea Hero Quest. In dit spel moeten spelers met een bootje door een landschap met ijsbergen laveren en daarna de weg terug vinden. De beste scores worden gehaald door spelers in Scandinavische landen.

De wetenschappers vermoeden dat de Scandinaviërs hun goede navigatievermogen te danken hebben aan hun Viking-voorouders. Mogelijk waren mensen met een goed richtingsgevoel populaire partners in de tijd van de Vikingen, waardoor de huidige Scandinaviërs nu nog steeds makkelijk hun weg vinden in nieuwe omgevingen. 

Leeftijd   

Verder toont de studie aan dat mensen van negentien jaar het beste presteren bij het navigeren. Na die leeftijd gaat het navigatievermogen alleen maar achteruit. "Dat was verrassend", aldus hoofdonderzoeker Hugo Spiers van het University College in Londen op nieuwssite New Scientist. "Op je dertigste navigeer je minder goed dan op je negentiende."