Gemiddeld besteden Nederlanders bijna 200 euro per jaar aan culturele uitstapjes. Het grootste gedeelte van dat geld gaat naar entreegeld, het kopen van eten en drinken tijdens uitstapjes en het vervoer.

Onderzoeksbureau SAMR deed in opdracht van de Bank Giro Loterij onderzoek onder 1.700 Nederlanders ouder dan 18 jaar. Gemiddeld maakten de deelnemers zo'n vier tot vijf uitstapjes per jaar, maar zouden ze bijna het dubbele aantal willen doen.

De ondervraagden gingen het liefst naar een museum (37 procent), een musical (27 procent) of een festival (26 procent). Voor een museum zijn mensen het meest bereid ver af te reizen, net als voor een festival of concert. Voor podiumkunsten willen mensen het liefst binnen de eigen stad blijven.

Voor 37 procent van de ondervraagden is de prijs van een uitstapje reden om het niet te doen. Ook te weinig tijd hebben wordt regelmatig genoemd als reden om geen uitstapjes te ondernemen.

De grootste ergernissen tijdens een dagje uit zijn de dure entree (38 procent), de drukte (35 procent) en asociale mensen (26 procent).