Landen met een open en duurzame toerismesector ervaren hogere niveaus van vrede en lagere niveaus van conflict en geweld, blijkt uit een rapport van World Travel & Tourism Council (WTTC).

Het kan volgens WTTC goed zijn voor het functioneren van overheden om te investeren in de duurzaamheid van de toerismesector. Als overheiden meer investeren in een verwelkomende sfeer voor toeristen, leidt dit uiteindelijk tot meer vrede in het land.

Uit het onderzoek waarover het rapport schrijft, blijkt dat hoe duurzamer en opener landen zijn naar toeristen, hoe vrediger het land is. Zelfs landen waar conflicten in het verleden plaatsvonden werden vrediger, als ze zich meer openstelden naar toeristen.

"Ik ben heel blij dat dit onderzoek laat zien dat reizen en toerisme een sterk verband hebben met het creëren van vredige gebieden", aldus David Scowsill, directeur van WTTC. "In een wereld waar het risico steeds groter wordt en er zorgen zijn over de veiligheid laat dit onderzoek bewijs zien waarom overheden zich moeten richten op toerisme."