De hotels in Amsterdam hebben een hogere bezettingsgraad dan hotels in Parijs of Berlijn. De bezettingsgraad van de kamers is alleen lager dan die van steden in het Verenigd Koninkrijk.

Hotelkamers in Londen, Dublin en Edinburgh worden nog beter bezocht dan Amsterdamse kamers. De bezettingsgraad van hotels in de Nederlandse hoofdstad is 78,4 procent.

Het aantal hotelkamers zal volgens onderzoek van PwC nog flink stijgen: momenteel telt Amsterdam dertigduizend kamers, maar dat aantal zal stijgen naar 41.000 in 2017.

Amsterdam werd in 2017 door ruim zeven miljoen mensen bezocht. De bezettingsgraad van de hotelkamers zal de komende twee jaar ongeveer gelijk blijven, wordt ingeschat.