Natuurorganisaties zijn bang dat de kuststrook van Nederland wordt volgebouwd met appartementen en vakantiehuisjes sinds de overheid onlangs de regels voor kustbebouwing heeft aangepast. 

Zes organisaties, waaronder Natuurmonumenten, roepen op hun website beschermdekust.nl actievoerders op de kust te beschermen.

Volgens de organisaties schieten de plannen voor bouwprojecten op de stranden en duinen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden als paddenstoelen uit de grond. ''Ons schrikbeeld is een veel te vol gebouwde kust. Samen met provincies, gemeenten en ondernemers kunnen we ervoor zorgen dat dit niet bij ons gebeurt'', aldus de organisaties. Ze roepen lezers op Baywatcher te worden en de kust te beschermen.

De ministerraad stemde eerder deze maand in met een voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om meer bebouwing toe te staan langs de kust als de veiligheid van de waterkering daardoor niet in gevaar komt.

Economie

Door meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied wil het Rijk de economie in die regio versterken. ''Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied'', meldt de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het ministerie liet woensdag weten de zorgen over extra bebouwing in de duinen onterecht te vinden. ''De Natuurwetgeving blijft onverminderd van kracht. Daar verandert dit besluit niets aan. Gemeenten en provincies zijn goed in staat bij kustontwikkeling de belangen van natuur en landschap te borgen'', aldus het ministerie.