Amsterdam gaat paal en perk stellen aan de verhuur van woonboten aan toeristen. Eigenaren en bewoners van woonboten zijn voortaan aan strenge regels gebonden om overlast te voorkomen. 

Dat heeft Lauren Ivens, de Amsterdamse wethouder van Wonen bekend gemaakt. De maatregel moet oneerlijke concurrentie met legale hotels tegengaan en moet zo de woonfunctie het water te beschermen.

"Veel woonboten lijken nu permanent te worden gebruikt als illegaal hotel terwijl die nadrukkelijk bedoeld zijn om op te wonen. Door de vakantieverhuurregels voor woonboten gelijk te stellen aan die van reguliere woningen, zorgen we dat iedereen weet wat wel en niet mag", legt wethouder Ivens uit. 

Voor toeristisch verhuur van woonboten gelden per direct dezelfde regels als de verhuur van woningen aan toeristen. Dat mag maximaal zestig dagen per jaar aan maximaal vier personen tegelijk.

Illegaal hotel

Tot dusverre was incidentele of gedeeltelijke verhuur toegestaan, bijvoorbeeld in de vorm van een bed & breakfast. De gemeente zag echter dat het aanbod van woonruimte op het water de laatste jaren slonk, terwijl mensen steeds meer klaagden over toeristen op woonboten.

"Veel woonboten lijken nu permanent te worden gebruikt als illegaal hotel, terwijl die nadrukkelijk bedoeld zijn om op te wonen", zei Ivens. 

De woonboten in de Amsterdamse grachten zijn een geliefde vorm van accommodatie onder buitenlandse toeristen.