Minister Nawijn zei op 18 november na te denken over de herinvoering van de doodstraf. Een oeroude discussie die elk doodvervelend feestje omtovert in een waar Lagerhuis waar je Marcel van Dam niet zal missen.

Iedere Nederlander die eenpaar klassen "iets hoger onderwijs" heeft gehad (en dat mag je van eenminister wel verwachten), weet dat het gehele Nederlandse Rechtssysteemgebaseerd is op het principe om beter tien moordenaars te laten lopen dan eréén onterecht op te knopen.

Doodstraf invoeren betekent ook het risicoaanvaarden dat iemand wordt veroordeeld, omdat er mogelijkerwijze op basisvan valse verklaringen een onterechte bewijsvoering opgevoerd zou kunnenworden.

De veroordeling tot de dood zou in dat geval onherroepbaar zijn.Straffen moeten koste wat het kost zwaarder dan de "lieve" regelingen die wenu kennen in onze rechtstaat, maar doodstraf is echt uit den boze.

Ik zou tegen meneer Nawijn willen zeggen: "Foei!" en ben vervolgens blij datwe hem na januari kwijt zijn.

Pieter

Is het niet mogelijk een zware straf te zetten op de ontstellende domheiddie Nawijn met deze uitspraak aan de dag legt?

Waarom zou je de doodstraf moeten uitsluiten in een beschaafd land als zoublijken dat voor herinvoering een meerderheid zou zijn in de Tweede Kamer.

De pers en de politiek is er weer als de kippen bij om het een en ander weerop te blazen en de letterlijke tekst van Nawijn niet juist weer te geven.

Het is duidelijk dat binnen de tweede kamer nog geen 15 % voor invoering zalstemmen maar middels een referendum zou kunnen blijken dat minimaal 50 % van de bevolking voorstander zal zijn van herinvoering.

Ron van Gestel

Wat is er in godsnaam met dit land aan de hand? We zijn nu wel heel erg de weg kwijt. Natuurlijk is zinloos geweld totaal verwerpelijk en dient er krachtdadig tegen opgetreden te worden. Maar dat een Nederlandse minister oproept tot het herinvoeren van de doodstraf is een stap richting een verder verval van normen en waarden.

Van de tolerantie waar we als Hollanders zo lang trots op zijn geweest, de reden waarom het voor buitenlanders interessant was om zich hier te vestigen en wat geleid heeft tot een groeiende en bloeiende economie en cultuur is niet veel meer over.

Verdraagzaamheid en samenwerking is vervangen door achterdocht, angst en repressie. We zakken af naar oog om oog, tand om tand. Laat de holle vaten van de LPF zo spoedig mogelijk het politieke toneel verlaten!

Frank Toeset

Ik ben bang dat er veel meer mensen voor de doodstraf zijn. Men roept nu " schijnbaar " unaniem dat dit in Nederland niet kan en mag gebeuren, maar men heeft ook nooit kunnen bevroeden dat na de moord op Pim Fortuyn er zo ( bijna explosief ) door heel veel mensen werd geprotesteerd?

Ik vind dat er veel onrust onder de mensen is en onverwachte reacties ook nu weer mogelijk zijn. Uw redactie heeft de mogelijkheden om iets niet of wel te publiceren. Daar wens ik nu veel wijsheid voor toe.

MWG

Maar Nawijn heeft wel gelijk.De straffen in Nederland zijn belachelijk laag, en misschien is voor sommige criminelen de doodstraf wel de enige rechtvaardige straf.Waarom zou je criminelen die handelen als beesten niet mogen behandelen als beesten ?Waarom zou je iemand die een ander bewust van het leven beroofd niet ook van het leven mogen beroven ? Waarom moet de dader in Nederland er vrijwel altijd beter af komen dan het onschuldige slachtoffer ?Wel goed nadenken over gevolgen van een doodstraf, maar niet op voorhand van tafel vegen, en misschientoch invoeren.

Jan Westerik

Verschrikkelijk, volgens mij heeft Nawijn geen verstand en fatsoen, ik schaam me er voor dat zo'n iemand ons land op dit moment nog vertegenwoordigd.

A.Uilenhoed

Ik persoonlijk vind dat de doodstraf opnieuw ingevoerd mag worden. Het is te gek voor woorden dat er mensen in dit land rondlopen die al meerdere moorden of verkrachtingen op hun geweten hebben. Wat voor zin heeft het dan om zo iemand op te sluiten (met onze Nederlandse straffen) en de belastingbetaler hiervoor te laten betalen. Ik heb respect voor het menselijk leven maar als je zelf als mens geen respect voor het leven hebt, hoe kun je dan verlangen dat dit respect er wel voor jou is.

Ricardo

Ik wilde dat er eens iemand als Pim opstond die geen rekening hield metzijn/haar politieke positie maar gewoon voor de wensen van het volk uitkomt. De doodstraf moet gewoon terug en een oog om oog beleid gevoerd worden, dat is een van de weinige dingen die Arabische landen goed zijn, als men daar 2 maal steelt is men beide handen kwijt en het probleem opgelost. Simpel, direct en geen lange procedures waar de "rechterlijke macht" zal besluiten die "arme jongen" maar te laten gaan, desnoods met een taakstraf. Ik krijg een behoorlijke hekel aan dit hypocriete gedoe en hoop binnenkort dit land te verlaten naar een plek waar wel consequent gestraft wordt,ben bang dat dit dan een moslimland zal worden.

J. Mulder