PHILADELPHIA - De Amerikaanse president Bush is tevreden overhet verloop van de oorlog in Irak. De door de Amerikanen geleidecoalitietroepen naderen Bagdad en "de overwinning komt iedere dagdichterbij". Bush zei dat in een toespraak tot leden van dekustwacht in de stad Philadelphia.

Ik heb met verbijstering kennisgenomen van de impliciete rechtvaardiging door de officiële Amerikaanse legerwoordvoerder Vincent Brooks, alsmede door enkele Amerikaanse politici voor het doodschieten van Iraakse burgers door Amerikaanse troepen. Ze verwijzen naar de onvermijdelijkheid van burgerdoden in een oorlog en het verhoogde veiligheidsrisico voor de Amerikaanse troepen in verband met eventuele zelfmoordaanslagen.

Op 29 en 31 maart werden door Amerikaanse troepen bij controleposten in de buurt van de steden Nasiriya en Najaf meer dan 20 ongewapende Iraakse burgers doodgeschoten waaronder een groot aantal vrouwen en kinderen.Volgens officiële nieuwsbronnen was de aanleiding daartoe het negeren van waarschuwingssignalen en was er een verhoogde staat van paraatheid. Dit vanwege de op 29 maart gepleegde zelfmoordaanslag door een Iraakse militair in burger waarbij vier Amerikanen om het leven kwamen.

In de eerste plaats snijdt de opmerking van de onvermijdelijkheid van burgerdoden in een oorlog, zeker in dit verband, geen enkel hout.Nog afgezien van het moreel verwerpelijke is het doodschieten van ongewapende burgers door militairen volgens het Internationaal Recht onder alle omstandigheden een oorlogsmisdaad. Dit kan door niemand gerechtvaardigd worden. Ook niet door het voor de Amerikaanse troepen verhoogd veiligheidsrisico in verband met de burgerkleding van de zelfmoordenaar.

Ik betwist geenszins het recht van de Amerikaanse troepen veiligheidsmaatregelen tegen eventuele zelfmoordaanslagen te nemen. Maar dat mag onder geen beding ten koste gaan van de veiligheid van de Iraakse burgerbevolking waar de Amerikaanse troepen volgens het Internationaal Recht als bezettingsmacht hoofdverantwoordelijk voor zijn.
Astrid Essed

Moreel gezien vind ik het een uitstekende zaak dat Amerika op eigen houtje (samen met Engeland) deze oorlog is begonnen. Gewoon geen zwakte tonen en de wereld bevrijden van een groot gevaar. Ik was 'bang' voor de toekomst. Met een zoontje van bijna 4 jaar was ik bang voor het gevaar uit de schurkenstaten. Gelukkig dat er een land is dat ballen toont.

Politiek een geweldige daad van Amerika en Engeland. Ook dat er politieke steun is vanuit Nederland. Dit levert voor de komende jaren geweldige orders op voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Strategisch geweldig. Als Irak na de oorlog opgebouwd wordt als een democratisch land, zullen de omringende landen dit merken. Hopelijk is het gevaar van fundamentalisme ook opgelost.
John de Jong

Europa heeft een supermacht van de VS gemaakt door Hitler niet voor vol aante zien. Die Amerikanen hebben ons toen geholpen. Uit eigen belang of niet,het heeft van hen een groot menselijk offer gevraagd. Bovendien waren zeook nog eens met Japen bezig, dus op twee fronten.

Bij de eerste Golfoorlog waren we maar wat blij dat de VS zoveel manschappen, materieel en specialisme op de been kon brengen tegen de lompe inval van Irak in Koeweit. In Joegoslavië hadden we de Amerikanen ook nodig toen Milosevic de Kosovaren op de korrel nam.

Ik ben al jaren tegen pacifisme. Alle mooie praatjes over vrede kunnenSaddam Hoessein niet verdrijven. De man is er niet gevoelig voor. Zit je jedaar even verbaal te bevredigen terwijl een volk al decennia lang onder deplak zit van een schrikbewind.

Ook ik ben niet geheel overtuigd van demotivatie van Bush. Hij moet oppassen, want hij vertoont waanzinnigetrekjes. Maar ik kijk voorbij de politieke klungeligheid van Bushen ontdek wat beter is voor Irak. Geef die bevolking de kans omhet op een andere manier te doen.

Dat hiervoor de VN veiligheidsraad wordtgepasseerd, komt alleen door de besluiteloosheid van veelafgevaardigden. Hoeveel jaar wil je Saddam nog laten zitten? Hij heeft twaalfjaar lang de kans gehad om zijn leven te beteren. Stel je voor dat we inNederland een regering twaalf jaar lang laten aanmodderen terwijl het land naar de klote gaat. Weg met die vent en zijn kliek.

Dat Frankrijk nu als een drol in de pot ligt te draaien over de wederopbouwvan Irak bevestigt alleen maar hun besluiteloosheid. Duitsland draait al bijdoor in ieder geval naar de toekomst te kijken. Ooit bedanken we deAmerikanen nog voor hun doortastendheid. Een waardeloze, sadistischeleider als Saddam kan niet snel genoeg uit het zadel worden geschopt. Irakkan met al zijn olie minstens zo welvarend zijn als Saoedi-Arabië ofKoeweit. Saddam stopt echter al de winst in zijn eigen zak. Welke presidentheeft er nu zoveel paleizen dat de Amerikaanse en Britse luchtmacht twee wekennodig hebben om ze allemaal plat te gooien?

En dan nog over de Nederlandse politiek: Eerst maakte Bos zogenaamd een breekpunt van deze zaak maar uiteindelijk toch weer niet. Ga gewoon regeren! Laat de wereld zien dat Nederland met een democratische uitslag kan omgaan. ook van Bos, die hier eerst zogenaamd een breekpunt van maakt en dan tochweer niet. Ga gewoon regeren, Bos en laat de wereld zien dat Nederland meteen democratische uitslag kan omgaan.
Carl Kuhnen