BAGDAD/WASHINGTON - Minder dan twee uur na het verstrijken van het Amerikaanse ultimatum aan Saddam Hussein hebben de Verenigde Staten de aanval op Irak geopend, de Operation Iraqi Freedom. Bij het aanbreken van de ochtend werd Bagdad donderdag getroffen door zeker drie aanvalsgolven met een onbekend aantal kruisraketten.

Ik ben met mijn gedachten bij al die jonge soldaten. Je kan oefenen wat jewilt maar als het geweld dan echt losbarst zal menig soldaat wensendat hij hier nooit aan was begonnen. Om maar te zwijgen over al die bezorgde ouders! Ik ben zelf moeder van twee zoons. Weliswaar nog zeer jong,maar ik hoop nooit mee te maken dat zij in zo'n situatie terechtkomen.
Lotus Zweers

Saddam is een beest die Koeweit opnieuw aanvalt.Ik vind hem een lafbek die de wereld opnieuw bedreigt.Het is goed dat we nu actie ondernemen. Wat Frankrijk en de Duitsers betreft: het zijn mietjes met domme hersenen.Het is nu bewezen dat Saddam weer rakketen in zijn bezit heeft en dat hij alles bij elkaar liegt en bedriegt.
Marcel Wust

Onschuldige mensen en vooral kinderen worden het slachtoffer. Dit is een van de redenen om geen oorlog te voeren. Ze kunnen zeggen dat er een aantal slachtoffers mogen vallen maar dat maakt het niet rechtvaardig. Deze slachtoffers laten mensen achter, familie, kinderen, vrienden etc.Hoe meer geweld je gebruikt, hoe meer haat je kweekt.In wat voor omgeving groeien kinderen op? Zij zijn degene die de toekomst gaan maken. Hoe gaat dat lukken als ze opgroeien tussen dood en verderf?Hoe kunnen zij een wereld creëren met liefde, zorg en samenwerking?

De mensheid is in de evolutie niets gegroeid. Nog steeds worden dezelfde fouten herhaald alleen met een nieuw sausje eroverheen gegoten om het allemaal te rechtvaardigen.
M. van der Vis

Ik kan me bij deze oorlog wel iets voorstellen; na 12 jaar praten, diplomatiek blijven en geduld uitoefenen. Saddam Hoessein zal nooit uit zichzelf weggaan. Ik kan niet begrijpen dat andere leiders niet willen zien dat Irak een bedreiging vormt, vooral op de lange termijn.

Volgens mij hebben andere kritische landen er zelf belang bij dat Irak niet zou worden aangevallen. Mijn medeleven gaat uit naar de Iraakse bevolking. Hoewel ik denk dat zei waarschijnlijk niets begrijpen van het hoe en het waarom. Saddam liegt hen een hoop voor.
T.H.M. Franssen

Waar is de democratie gebleven? Dat verdorie de regering, die we zelf hebben gekozen, niet eens luistert naar het volk! Ze hobbelen op handjes en voetjes Bush achterna en nemen een laf standpunt in; wel politieke maar geen militaire steun. Waar slaat dit op?
Annemarie van Prooijen

Al met al een afschuwelijke zaak. Hopelijk is deze oorlog snel voorbijen vallen er niet veel slachtoffers. Ook vreselijk dat er olievelden in brand staan.Een forse tegenvaller voor Bush. Zo blijft er weinig olie over voor hem.
Janny

Het is fantastisch dat Bush zo gebrand is op het vernietigen van de ABC-wapens. Ik hoop van ganser harte dat het hem lukt. Daarna is hij echter wel verplicht ook zijn eigen rotzooi op te ruimen want waarom mag Irak die wapens niet hebben en de USA wel?
Jaap van der Kooij

Ik word doodziek van dat gemekker en geprotesteer tegen deze oorlog. Wat dan ook de bijbedoelingen zijn van Bush, iedereen kan toch beamen dat Saddam moet wegwezen? En snel ook?! Hij heeft al meermalen de kans gekregen dit op een vreedzame manier op te lossen.

Er zullen best wel enkele onschuldige slachtoffers vallen, maar hoeveel onschuldige sterven niet bij terroristische aanslagen? Is iedereen 11 september dan al zo snel vergeten? En Hitler? Stond iedereen toen niet met vlaggetjes te zwaaien op 5 mei (en nog)?Allemaal slappe hap!
Peggy Calicher

Oorlog kan volgens mij nooit een oplossing zijn. Ik vind het een hele kromme gedachte dat men denkt dat geweld met nog meer geweld op te lossen is!

En wat ik echt niet snap: Amerika is zo trots op hun leger en krijgsmacht, waarom is Saddam Houssein in de afgelopen 12 jaar niet gepakt? Hoe kan het dat deze zwaar getrainde en goed opgeleide soldaten niet in staat zijn een man als Saddam voorgoed achter slot en grendel te zetten?

Het is een heel eng mannetje, die Saddam, maar weet je wat ik nog veel enger vind? Een cowboy uit Texas die denkt de grootste van de wereld te zijn en Pistolen Paultje uit gaat hangen! Hij zal nu Irak aan flarden schieten (denk aan al die onschuldige kinderen, mannen en vrouwen wiens leven verwoest worden) en vervolgens bouwt de VN de boel weer op?! Ik snap het niet, maar dat zal wel aan mijn liggen. Oorlog is altijd fout!
Monique

Wat is zo gek vind is het feit dat het hier een man betreft (Saddam) waarbij je de indruk krijgt dat hij dood moet. Het is duidelijk dat deze man een dictator en schender van vele mensenrechten is. Maar nemen wij nu niet onbewust de doodstraf over van Amerika door gevoelsmatig te gaan accepteren of zelfs uit te spreken dat hij maar beter dood zou kunnen zijn?

In ieder geval staan er ongeveer 250.000 beulen klaar in een woestijn bij Bagdad. Ondanks alles blijf ik vinden dat een mens niet over het leven van een ander mens zou mogen beslissen.
Mark van Doleweerd

Ik wil me niet uitspreken over deze oorlog, toch meen ik te mogen stellen dat Europa een grote flater slaat in de wereld.

Europa moet één worden. Dit laten de heren niet duidelijk merken. Ik vind het een grote aanfluiting.Hier mag best vanuit de media meer over gezegd en geschreven worden.
R.P.A.M. Vromen

Bush heeft zelfvertrouwen. Hij doet wat hij zegt en dat is leiderschap. Hij heeft de positie van Amerika weer tot de machtigste gemaakt. In de toekomst zal elk land weer met respect en angst opkijken tegen Amerika. Jammer dat hij veel onschuldige slachtoffers zal maken in Irak en daarom is elke opstand en verweer van elk zichzelf respecterend land en bevolking op zijn plaats. Amerika ziet dit als een opperste exercitie om in de toekomst alle andere dictatoriale landen aan te pakken. Het wordt wel een Big Brother situatie maar dat is op zich niet verkeerd. Als dat ten goede komt van een onderdrukte samenleving dan is dit toch niet af te keuren? We moeten ons wel afvragen of een oorlog altijd op zijn plaats is als het gaat om het oppakken van één persoon. Soms kan er beter gekozen worden voor bijvoorbeeld een infiltratie. Infiltratie en vervolgens het oppakken van een persoon had ook gekund in het geval van Saddam.
Hein Taus

Nu de oorlog er is, hoop ik dat het snel is afgelopen. De vraag is: wie betaalt de wederopbouw van Irak, Amerika en Engeland, of wordt de VN door deze landen opeens weer serieus genomen? Wie A zegt moet ook B zeggen, vind ik.
Benjamin

Operation Iraqi Freedom. Ik vind het bullshit om in Amerikaanse termen te blijven spreken. Waar waren ze de afgelopen twaalf jaar?

Als die jaren hebben ze het Iraakse volk geboycot. Daar pak je Saddam echt niet mee. Door de boycot stierven duizenden kinderen omdat zelfs medicijnen het land niet in mochten. Niks Iraqi Freedom!
Haak

De grootste fout die de mensheid begaat, is geweld en oorlog toepassen. Onze aarde, de natuur moet het ontgelden door de vernielende factor mens.

Ik heb pijn in mijn hart en denk aan al die onschuldige mensen die lijden en sterven. Vrouwen en kinderen die niet eens een kans krijgen prettig te leven. Hun leven wordt afgenomen door gekken. Ik vraag mij steeds meer af of er wel een God bestaat. Want als ik God was, greep ik in.
Herman Brasz

Elke keer hoor ik geluiden over de Tweede Wereldoorlog. Het is geweldig wat de Amerikanen toen hebben gedaan, maar dat rechtvaardigt niet elke toekomstige oorlog die zij aangaan. Zij kunnen toch niet elk land zo maar binnenvallen?

Verder vind ik het vreemd dat Bush telkens weer spreekt over 'dictators'. Als hij niet wil dat mensen een land dicteren, waarom probeert hij dan 's werelds dictator te zijn?

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat Saddam Hussein vreselijke misdaden begaat, en dus ook in mijn ogen afgezet moet worden. Maar meneer Bush, hou de wereld niet langer voor de gek, en geef uw werkelijke redenen voor de oorlog!
R.J. Jung

De hevige bombardementen op Bagdad, hebben een andere uitwerking dan waar de Amerikanen en Britten op hadden gehoopt. De feestcommissie in Bagdad is hopeloos verdeeld. Geen warm onthaal, geen lofzang, geen bloemen maar hevig verzet is het antwoord.

De oorlog in Irak is niet rechtvaardig, de toekomst van de Irakezen allerminst zeker. De VS maakt er een grote puinhoop van. Ze zijn er wél in geslaagd om in korte tijd heel veel vijanden te maken.

De rookwolken boven Bagdad voorspellen meer onheil in de wereld. Domme krachten maken de wereld onveiliger daar waar de diplomatie heeft gefaald.

Ik wil niet kiezen tussen twee kwaden, zeker niet als het mij wordt opgedrongen. Ik heb er niet voor gekozen. Niet voor een incapabele domme leider als Bush die de Amerikaanse suprematie wil laten gelden in de wereld, en niet voor Saddam Hussein, de niets ontziende schurk.

Dat neemt niet weg dat Saddam van het toneel moet verdwijnen. Achter de schermen, met gepaste middelen en onopgemerkt. De burgers in Irak willen democratie maar niet tegen elke prijs.
Ata

Het wordt hoog tijd dat Saddam en zijn regime wordt opgeruimd. Er vallen zoveel slachtoffers aan beide zijden. Dit isverschrikkelijk erg en jammer, maar ik denk dat het aantal slachtoffers datnu valt lager zal zijn dan de slachtoffers die Saddams zal maken alshij blijft zitten.

Helaas zal dit achteraf niet te bewijzen zijn.Bedenk wel dat zonder ingrijpen van de coalitie, na een eventueel aftreden ofoverlijden van Saddam, weer zo'n rotzak op die plek komt te zitten. Hetregime zal dan zonder Saddam blijven voortbestaan. Daarom is ingrijpen nietalleen gerechtvaardigd, we zijn het zelfs verplicht.

Saddam heeft ook bij het begin van de oorlog bewezen dat hij nog steeds dekluit belazerd. De afgevuurde raketten zou hij op basis van het bereikniet mogen hebben. Hij heeft ze toch. Dit geldt waarschijnlijk ook voorde chemische wapens.

Degene die Bush met een dictator verglijken hebben niet helemaal gelijk. Hijlegt momenteel dan wel zijn wil op aan Irak en de wereld, maar na vier jaaris er een ongevaarlijke manier om hem op een zijspoor te rangeren, mocht mendat willen. Daar kan Bush met de beste wil niets aan veranderen.
Wilbert Rooyakkers