AMSTERDAM - President Saddam Hussein en zijn zoons moeten Irak binnen 48 uur verlaten. Dit heeft de Amerikaanse president George Bush maandagavond (plaatselijke tijd) verklaard in een toespraak vanuit het Witte Huis. Als Saddam en zijn zoons weigeren Irak te verlaten, "zal dat leiden tot een militair conflict dat begint op een moment van onze keuze", aldus Bush.

Ondanks dat ik wel vind dat Saddam weg moet, vind ik de methode zeer fout. Bush is nu zelf de grootste dictator van de wereld. Zijn ondemocratische optreden zou door iedereen veroordeeld moeten worden. Ook door Balkenende.
Michiel Lexmond

Ik ben van mening dat de populariteit van Balkenede zeker zal dalen, na zijn uitspraken over het politiek achter de oorlog tegen staan en militair niet. Balkenende loopt aan de lijn van Bush en dus verantwoordelijk voor alle (burger)slachtoffers in Irak.

Als Balkenende dit toestaat wil ik hem nooit meer horen over normen en waarden. Kijk naar Duitsland en Frankrijk zij tonen lef en hebben terechte kritiek op Bush.
Nico Somers

De mensheid wil geen vrede.
Herman Brasz

Stop de oorlog. Bush moet stoppen.
Ineke de Mooij

Eindelijk zegeviert het gezonde verstand en hebben drie landen ingezien dat Saddam Husseinalleen met geweld ontwapend kan worden. Ook de rol van de dames en heren beroepsprotesteerders die onder geen beding een oorlog willen, hebben verhinderd dat hier snel en effectief is ingegrepen.Laten we de les van 1940-1945 in herinnering nemen en beseffen wat er gebeurt als je teveel toegeeft aande grillen en nukken van een dictator.
Gerard Tuinier

Nu is het zo dat vele landen tegen deze oorlog zijn omdat zij het niet bewezen achten dat Irak massa-vernietigingswapens heeft. Wat ik mij afvraag is: Als Amerika en Engeland daar nu een oorlog ‘starten’ en zij worden net als de vorige keer aangevallen met chemische of biologische wapens. Wat zal er dan gebeuren met de standpunten van diverse landen die het niet bewezen achten dat ze deze wapens hebben?

Want als dat gebeurt, dan is het dus wel duidelijk dat zij wel degelijk in het bezit zijn van deze wapens. Ik ben erg benieuwd of de houding van de landen zoals Frankrijk maar ook Nederland t.o.v. deze oorlog dan zal veranderen.
Karen Boot

Aangezien Bush zich niet aan de regels van de VN houdt zou de VN hem moeten buitensluiten. Wat Balkenende betreft heeft hij bij mij afgedaan. Eigenlijk zou hij een volksvertegenwoordiger moeten zijn maar de mening van het volk is voor het kabinet niet van belang.

Alle Amerikaanse bases weg uit Europa. Als ze niet naar ons luisteren hoeven ze hier ook geen financiële voordelen te behalen.
Fred Dammer

Als alle tegenstanders van deze oorlog straks gaan beseffen wat dit regime aan ellende heeft veroorzaakt, dan zal hun mening wel veranderen. Hopelijk geeft het dan enig gevoel van schaamte. De schaamte die de voorstanders al zo lang voelen vanwege de machteloosheid niets tegen al dit onrecht te kunnen ondernemen.

Hopelijk trekt de wereld lering uit dit gebeuren. Waardoor er betere afspraken in de toekomst met elkaar gemaakt zullen worden en conflicten zoals deze voorkomen kunnen worden, zodat we overal in vrijheid en democratisch op deze aardbol zullen leven.
Wim van der Laan

Kan iemand mij uitleggen hoe het toch mogelijk is dat een Texaanse cowboy naverkiezingen met -tig mistellingen met te weinig stemmen nu in staat is omde hele wereld in brand te steken en daar mee weg te komen als 'the goodguy' in plaats van de titel grootste terrorist aller tijden?
Dick Groenheijde

De bevolking van Irak moet eindelijk verlost worden van deze dictator.Ik verwijt de tegenstanders vooral blindheid. Kunnen deze mensen niet verderkijken dan de enorme klungeligheid van Bush. Kijk daar eens overheenen bekijk rationeel wat de bevolking van Irak nodig heeft.

Wij ervaren dagelijks de vrijheid door de inzet van de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog.
Roland Ettema

President George W. Bush heeft als opperbevelhebber van het Amerikaanse leger niet alleen het recht, maar ook de plicht om Irak aan te pakken. Irak vormt al lang een bedreiging voor de wereldvrede. Het ultimatum dat president Bush Hussein gesteld heeft, had eigenlijk al veel eerder moeten plaatsvinden.

Nederland en Canada moesten zich schamen, nu zij Amerika in de kou laten staan. Ik vind dat een vorm van NAVO-desertie.
G.P.P. Burggraaf

Helaas moeten de Amerikanen en Engelsen weer als enige op bevrijdingspad.Duizenden onschuldige zijn door Saddam en de zijne al moedwillig om het leven gebracht.De wapenstilstand van 1991 had als voorwaarden dat de toen aangetoonde massavernietigingswapensaantoonbaar vernietigd zouden worden. Dat is nu nog steeds niet gebeurd. Gedoogbeleidlevert ook op dit gebied alleen maar grotere schade toe.
P. Meijer

Allemachtig. Als ik dit allemaal lees, lijkt Bush de schurk en Saddam de vredelievende man.Denk niet zo kortzichtig. In '40-'45 waren we ook blij toen diezelfde Amerikanen ons kwamen redden.

Waarom zijn mensen tegen? Kan iemand mij uitleggen waarom je in godsnaam niet een land van zijn dictator mag bevrijden? En kom niet met de slappe uitleg dat het allemaal economische redenen betreft. De oorlog kost veel meer dan de totale olie in Irak ooit zou kunnen opleveren.
Bart ter Maat

Vele landen zijn tegen deze oorlog omdat zij niet bewezen achten dat Irak massavernietigingswapens heeft. Wat ik mij afvraag: Als Amerika en Engeland de oorlog gaan starten, winnen maar vervolgens kunnen ze geen chemische of biologische wapens vinden. Wat zal er dan gebeuren? Zullen Amerika en Engeland dan toegeven dat ze fout waren, het land weder opbouwen en schadevergoeding aan de slachtoffers geven?

Ik denk het niet. Ik verwacht eerder dat de soldaten de wapens 'neer' zullen leggen, zodat men ze kan 'vinden'.
Jan Karel de Wolff

Bush is duidelijk de grote boze man in dit verhaal. Als hij echt meent wathij zegt over gevaren voor de mensheid zou hij eerder naar een Israël, Noord-Korea of Pakistan moeten kijken. Van die landen is bekend dat ze VN resoluties aan hun laars lappen, geen multinationale afspraken ondertekenen en bovenal nucleaire en mogelijk chemische en biologische wapens bezitten.Irak is maar een kleine speler bij dit soort linke naties.

Dat Nederland zelfs maar overweegt om politiek achter de VS te staan (zondersteun van de VN nog wel!) is in mijn opinie een grote schande.
Sander Baaij

Het is naar mijn mening een schande dat er geen eenduidige steun is voor deVS. Hierbij doel ik met name op Europa. In Europese regionale conflicten van het laatste decenniumstonden de Amerikanen Europa bij, om nog maar te zwijgen van de dienst die ze ons bewezen in WO1 en WO2.

Amerika en haar bondgenoten zien gelukkig in dat je niet eeuwig concessieskunt blijven doen, zeker niet aan een dictatoriaal regime (zoals degeschiedenis ons heeft geleerd).

Er had direct moeten worden ingegrepen nadat bleek dat er niet volledig werd meegewerkt aan resolutie 1441, om te laten zien dat er niet te sollen valt met de VN.
Bart Lempsink

Niemand is voor oorlog lijkt me. Ik tenminste niet. Toch weet ik geen andere oplossing voor het probleem van Irak. Er is jarenlang geprobeerd om via diplomatieke weg en met de wapeninspecteurs naar een oplossing te zoeken, de medewerking van Saddam bleef daarbij weg.

De ene resolutie na de andere volgde en dan laat de VN het op het laatst afweten. De VS heeft zogvuldig gehandeld en hebben zoals gewenst de VN erbij betrokken. Frankrijk en Duitsland kwamen echter met alternatieven welke gewoonweg geen alternatieven waren omdat het het zoveelste voorstel was aan het adres van Saddam om zijn goodwill te tonen maar een dictator toont over het algemeen niet zijn ware gezicht.
Ronald Verhagen

Waarom moet de oorlog op korte termijn beginnen? Bush is ook een op macht beluste dictator, die alleen om persoonlijke redenen oorlog wil voeren op Irak. Doet hij het niet, dan lijdt hij gezichtsverlies in de VS en de rest van de wereld. Daarom wil hij oorlog voeren.

Ten koste van vele, vele levens zowel van Iraakse kant en ook soldaten aan VS-zijde. Zonde voor al die levens die recht hadden op het leven. Het maak mij (een gewone burger) verdrietig dat dit zomaar kan. Er zijn teveel slechte mensen aan de top.
Yoka Jansma

Saddam Hussein is in Irak neergezet door de CIA. De VS heeft Irak wapens geleverd tijdens de oorlog met Iran. Daarom weten ze ook zo goed wat voor wapens daar aanwezig zijn.

Het gaat alleen maar om macht en olie.De VS zal er een 'puppetregering' neerzetten die de (olie)belangen van Bush en consorten behartigt.
Henrike Konings

De wereld is een kudde. Een schaap neemt zijn weg en de rest volgt. Gelukkig nu een keer niet. Er zijn gelukkig ook nog verstandige mensen in de wereld die politieke beslissingen nemen.
Pascal Gamelkoorn

Bush heeft naar mijn mening groot gelijk in wat hij doet.De hele wereld heeft nu al lang genoeg gewacht op deovergave van Saddam. Wie niet horen wil moet maar voelen.

Dat nu eindelijk het doek voor deze dictator valt vind ik niet meer dan redelijk tegenover de bevolking in Irak. In deze oorlog zullen hoogstwaarschijnlijk ook wel weer een hoop burgerslachtoffers vallen. Maar hoveel burgerslachtoffers zullen er in de toekomst nog vallen als we niets tegen ditregime doen?
Johan de Cocq

Als Bush resolutie 1441 wil gebruiken ter rechtvaardiging van een oorlog, dan zal hij ook de bron van deze resolutie moeten respecteren. Zolang hij niet luistert naar de VN en alleen zijn eigen wetten maakt kan hij het argument dat Irak de resolutie niet naleeft ook niet gebruiken voor een oorlog.

Waarom is de VN anders in het leven geroepen? Juist om deze situaties te voorkomen. Samen moeten ze beslissen over het al dan niet verklaren van een oorlog. Bush blijkt een grote dictator te zijn. Daarmee zeg ik niet dat Saddam een vredelievend heerschap is, maar wel dat Bush de situatie verergert in plaats van verbetert.
Marieke ter Schure

Ik vind het een hele goede zet van Bush om Hussein een laatste kans te geven. Dat hij die toch niet pakt staat vast, maar het gaat om het idee. Bush kan nu altijd zeggen dat een oorlog te voorkomen was geweest als Hussein zou zijn gevlucht of in ballingschap zou zijn gegaan.

De wereld kan de situatie in Irak niet langer tolereren en wachten op een actie vanuit Irak is te laat. Alleen jammer dat de VS zo weinig steun krijgen, waarschijnlijk omdat bepaalde landen alleen maar bang zijn voor aanslagen op hun grondgebied.

Ik hoop alleen wel dat een korte oorlog wordt met weinig burgerslachtoffers en dat er geen gekke dingen gaan gebeuren met bijvoorbeeld de Koerden.
Robbert Janssen

Tussen 1992 en 1995 ben ik zelf geconfronteerd met een oorlog. In mijn eigen land.In die periode heb ik veel kennissen, vrienden en familie verloren. Hulp uit de rest van de wereld kwam niet. We werden gewoon in de steek gelaten. En waarom eigenlijk?Het antwoord is simpel; de wereld had geen belangen in Bosnië.

In Irak hebben ze olie zat, dus genoeg redenen om een oorlog te voeren.De waarheid is soms pijnlijk en de waarheid is nooit de echte waarheid.Het is de waarheid gebaseerd op de belangen van de betreffende landen.

En niet te vergeten, Amerika is de grootste wapenproducent van de hele wereld.Als producent moet je ook een markt vinden om je product te verkopen.Is er geen markt dan val je gewoon een of ander land aan. Dat zorgt voor onrustin de wereld en voor je het weet heb je weer nieuwe orders binnen.
Elvir Sabanovic

Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat het regime van Saddam Hussein verschrikkelijk is. Irak is beter af zonder hem. Maar moeten onschuldige burgers daaronder lijden? En hoe zit het dan met al die andere landen die een soortgelijk regime kennen, waarom worden die niet aangepakt?

Als Amerika echt zo'n 'life saver' is, waarom laat Bush zijn troepen dan niet naar Colombia gaan om daar de ontvoerde mensen te bevrijden? En waarom helpen ze landen als Congo of Sierra Leone niet? Bush is een hypocriete man. Het enige waar het hier om draait is de olie en de vete van zijn vader uitvechten. Over dictators gesproken.
Leontien Daum

In veel reacties mis ik een uitleg over het standpunt van o.a. Frankrijk. Dit standpunt is zo verschrikkelijk hypocriet dat de honden er geen brood van lusten.

De Fransen hebben namelijk een contract met Irak waarin dat land de helft van zijn olie contractueel aan Frankrijk verpatst. Wat denkt u wat meneer Saddam doet indien Frankrijk vóór een gewapend ingrijpen is?

En laat Amerika maar weer de kastanjes voor ons, Europa, uit het vuur halen. Dat zijn we immers wel gewend.

Het ingrijpen wordt uiteraard ingegeven uit vrees dat Saddam terroristen mogelijk voorziet van o.a. chemische wapens waarmee zij dan, hoogstwaarschijnlijk in de VS, aanslagen zullen plegen. Aan de zijkant kunnen wij dan gemakkelijk roepen dat de VS de regels van de VN aan zijn laars lapt, maar zo neutraal is deze instantie ook niet.We moeten hopen en bidden dat de oorlog snel en zonder veel slachtoffers voorbij is.
Gerard Boerema

Het grootste deel van de bevolking is tegen een oorlog in Irak, volgens de cijfers.In mijn kringen hoor ik alleen maar geluiden dat het nu 'eindelijk' gaatgebeuren.

Deze man (Saddam) heeft aangetoond dat hij een gevaar is voorzijn buurlanden en zijn eigen bevolking. Wanneer deze man kan beschikkenover kernwapens zal hij ze zeer zeker gebruiken. Ik hoop dat deeerste dan valt op Parijs. Dan weten ze daar ook meteen wat een dictator metverkeerd speelgoed kan aanrichten!

In de bijbel staat dat degene die het zwaard pakt, door het zwaard gedood zal worden.Dit lijkt me allemaal duidelijk. Saddam heeft aangegeven na 12 jaar nogniets geleerd te hebben. Aanpakken!
Richard Beckmann

Grote mogendheden zoals de VS denken heel anders. Die zijn al weer tien stappen verder. Het verwijderen van Saddam is helemaal geen doel op zich. Het is alleen maar een middel om een situatie ten gunste van de VS te bereiken. Daar zitten geen nobele gedachtes achter.

Saddam is lastig omdat hij teveel tegen de VS is. Indien hij niet zo dom was geweest om Koeweit binnen te vallen en de VS een mooi olieprijsje had gegeven, had hij zonder problemen, inclusief zijn binnenlands schrikbewind, nog jaren kunnen blijven zitten. En denk ook maar niet dat het puur altruïsme was dat de VS ons in WO II is komen helpen.
Peter Mouton