De Arabisch-Europese Liga (AEL) heeft tot taak Nederland "terug te duwen naar een multicultureel land". Dat zei AEL-voorzitter Abou Jahjah zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij wijst het af dat migranten zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Abou Jahjah, die in België met zijn beweging omstreden is, wil dat moslims integreren met behoud van eigen identiteit.

Dit kan absoluut niet door de beugel. Zo iemand moet direct uitgezet worden. Wat hij wil moet hij maar in zijn eigen land uitvoeren, waar hij geboren is. Niet in een land waar hij naar toe gekomen is om wat voor reden dan ook.

Mensen die zich niet aanpassen aan een land waar ze te gast zijn of als toerist verblijven horen daar niet thuis. Mensen wonend in dat land bepalen de regels en niet en of andere toerist.

Ik ben veel in het buitenland en pas me ook aan hun wetten aan. Als ik dat niet doe, krijg ik grote problemen. En dat is ook heel logisch.

Uitzetten die man of opsluiten.
Nico Pijnacker

Het zou meneer Abou Jahjah sieren als hij het tot zijnlevenswerk zou zien op te komen voor democratie in Arabische/Islamitische landen. Naar mijn weten is er niet één Arabisch/Islamitisch land met een democratisch bestel.

Meneer Abou Jahjah heeft een grote mond over criminalisatie van moslims, maar waar komt dateigenlijk vandaan? De cultuur in Islamitische landen is harder en wrederdan in Europese landen. Vooral Marokkaanse jongeren terroriseren helevolkswijken. Respect en ontzag voor de Nederlandse gezagsdragers hebbenze niet, eerder minachting. In hun eigen land krijgen ze een pak slaag of een verblijf en een gevangenis. Dat is even iets anders. Dáár hebben de heren wél respect voor, maar niet voor Europese'begripvolle' wetshandhaving.

Het is mij tevens opgevallen dat meneer Jahjah in een TV interviewafgelopen weekend (Hans van Mierlo was daarbij ook aanwezig) uitblonk inhet geven van ontwijkende antwoorden toen het de uitspraken van imamsover homoseksuelen en vrouwenemancipatie betrof. Hij zou de 'betreffendekwesties' eerst beter moeten bestuderen alvorens een mening tekunnen geven. Met een dergelijk hypocriet heerschap hebben we dus temaken.

Mijnheer Jahjah, bekommer u om uw onderdrukte broeders en laat ons landgezellig Nederland blijven.
Ton Driessen

Nederland terugduwen naar een multicultureel land, voorzover Nederland ooit multicultureel is geweest, bepaalt de AEL niet. Onze overijverige linkse partijen zouden graag zien dat Nederland multicultureel wordt. Ze proberen Nederlanders zo gek te krijgen hierin te geloven. Ze begrijpen niet dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders dit niet willen en ook niet dit predikaat opgeplakt wilt hebben. Dat gedram over een multiculturele samenleving is kennelijk overgenomen door de moslims die daar nu dankbaar misbruik van maken.

Ik heb er helemaal geen behoefte aan om voor multicultureel versleten te worden. Bovendien speelt er nog iets anders. Sinds wanneer bepaalt een gast in dit land of Nederland wel of niet multicultureel moet worden? Is het niet zo dat een gast zich moet schikken naar de regels van het huis en in het geval van migranten, zich moeten schikken naar de regels en cultuur van het land van verblijf?

Sinds wanneer moet ik mij als Nederlander dit soort zaken aanleunen? Ik ben nota bene 'rechtmatige' inwoner, opgevoed en ingeburgerd in de Nederlandse cultuur en alles wat daar mee samenhangt. Ik hoor hier in Nederland en ik wil mij niet aanpassen aan anderen. Dat migranten hier willen komen wonen, indien men daarvoor toestemming krijgt, is prima. Men moet zich dan gedragen naar de regels van dat land en niet een grote mond opzetten en menen te veronderstellen dat men in Nederland kan wonen, zonder deel te kunnen uitmaken van de samenleving.

Als men dit niet wilt accepteren en de eigen cultuur ten koste van alles wilt behouden en niets met de Nederlandse cultuur en inburgering van doen wilt hebben, is er niemand die deze migranten tegenhoudt als ze besluiten terug te gaan naar het land van herkomst.
J.K. Pieterse

Het bloed en de barricades komen steeds dichterbij!Akelig om te zien hoe idioot en misdadig onze regeringsleiders in hetverleden, maar ook in het heden zijn. 'Idiotie' is op zulke hoge posten alsmisdadig te beschouwen evenals in hun kielzog de zogenaamde 'topmanagers' in hetbedrijfsleven.

Moslims zijn net als katholieken, protestanten, Hindoes, atheïsten en Nederlanders tebeschouwen. De 'goeden' beschouwen zich ook als zodanig. Abou wilapartheidspolitiek propageren (met andere woorden: een staat in een staat vestigen!).

Het moet hem en zijn volgelingen belet worden, vernietiging van hetgeheel te voorkomen. Als overreding door middel van het gezonde verstand nietlukken wil, moet het eindstation een interneringskamp zijn waar ze alleenweer uitkunnen door het Nederlanderschap te verdienen. Dit via verplichtescholing en banen om hun AOW en dergelijke te verdienen! Anders moeten ze in hetkamp blijven of terug naar eigen land en naar hun geloof waar ze zich zo mee verbondenvoelen (de idioten raak je zo goedkoop kwijt tenminste)
F.B. Schut

Hoe gevaarlijk is een moslim? Hoe gevaarlijk is Saddam ? Hoe gevaarlijk zijn Bush en Blair?Amerika wil uitsluitend een oorlog met Irak omdat deze laatste massavernietigingswapens zou hebben.Spijtig genoeg heeft nog nooit iemand de Amerikanen gecontroleerd op wapens die ze in huis hebben.Waren het niet de Amerikanen die de atoombom uitvonden en tot twee keer toe ook gebruikt hebben?

De roep om moslims als gevaarlijk te zien komt op hetzelfde neer als Hitler die de joden liet vervolgen.Het westen heeft jaren lang het Midden-Oosten, Azië en vele andere landen op zeer groffe wijze misbruikt .Aanslagen, in welke vorm dan ook, zijn niet goed te praten. Echter voor deze mensen is het een laatste redmiddel tot overleven en hopende op een beter bestaan.

De wereldleiders zouden er goed aan doen in plaats van oorlog te voeren, wat vele miljoenen kost, aan tafel te gaan zitten. Ze moeten bespreken hoe ze deze miljoenen gaan investeren in landen die dit daadwerkelijk nodig hebben.Ook de economie in Irak is zeer triest. Geef dit land steun en val het niet aan.

De roep naar vrede is enorm. De stille tochten worden langer, maar de agressie des ter groter.Met de huidige technologie is de wereld niet alleen veranderd, zijn de mensen niet alleen wijzer, maar is het gezichtsveld dermate verruimd dat alles gezien wordt.

Ook moslims zijn mensen, net als katholieken, christenen, joden etc.Dom, bekropen en kortzichtig is het om deze mensen te veroordelen. Zelfs al gaat het om een groep moslims die verantwoordelijk waren voor de terreur aanslagen op de 11e september.Hoe groot is deze groep moslims? Hoe groot is de groep moslims die wel vrede wil?

Mogen de wereldleiders tot bezinning komen, even zo een ieder die op deze aarde leeft. We moeten meer respect voor elkaar hebben en bereid zijn een helpende hand te bieden, ook als dit ten koste gaat van een stukje eigen inkomen.
Ruud Parée

Ik zou de heer Abu Jahjah willen verzoeken eerst van zijn geboorteland, Marokko, een tolerante en multiculturele samenleving te maken. Als dat zover is en hij de 'achterlijkheid' van de Islamitische wereld heeft kunnen overwinnen, dan is hij hier, wat mij betreft, van harte welkom.
Gerrit

Als deze groepering wil dat moslims "burgerschap met rechten in plichten" tonen moeten zij zich realiseren dat ze zich dan aanpassen aan de Nederlandse gebruiken en gewoontes. Dit wordt ook van ons verwacht als wij naar moslimlanden gaan. Daar dienen wij hún gebruiken en gewoontes te respecteren.

Dus is het verre van democratisch als je verlangt dat wij ons aanpassen aan hun cultuur wanneer wij in een moslimland verblijven, wat overigens geen onterecht verlangen is, en vervolgens verlangt dat wij die cultuur dan ook hier moeten toelaten.

Als dit zo doorgaat moet men ook niet vreemd opkijken wanneer Nederland dit soort tolerantie een keer zat is. Dit meten met twee maten werkt racisme meer in de hand dan dat het oplost.
Aryan van Kampen

Ik zou die man niet zoveel aandacht in de pers geven. Het is een engerd!
Aernoudts

Het heerschap is een wolf in schaapskleren. Het klinkt allemaal zo mooi en democratisch, maar de realiteit is echt anders. Kijk maar naar Antwerpen. Daar was Jahjah de grootste raddraaier en hitste zijn landgenoten op tegen de Belgische regering en het gemeentebestuur van Antwerpen. Men hield door middel van een soort weerbaarheidspatrouilles of knokploegen het maatschappelijk leven in de stad onder controle. Elke blanke die zich durfden te verzetten werd gemolesteerd.

De heer Jahjah heeft de voornemens een zelfde beweging in Nederland op te zetten. De cellen zijn er al.De AEL is een gevaar voor onze samenleving en de Nederlandse democratie.
J.A.M. Nieuwhart

Een schande dat deze Abou Jahjah in Nederland vrijelijk zijn haat tegen de westerse wereld kan zaaien. En dan zich nog beroepen op democratische waarden ook! Alleen het feit al dat de man zich uitspreekt tegen prostitutie en tegen de staat Israël (dus voor vernietiging van de staat Israël) geeft al aan dat het begrip 'democratie' deze louche, godsdienstkrankzinnige figuur vreemd is.

Het is werkelijk onbegrijpelijk en absoluut verwerpelijk dat creaturen als Jajah en El Moumni in dit land hun laster mogen spuien en nog een zekere justitiële bescherming genieten ook. Men heeft geen kristallen bol nodig om te voorspellen wat deze Jajah gaat schreeuwen als de toe te juichen militaire actie tegen Irak gaat plaatsvinden. Geen democratische kreten, om het maar heel voorzichtig te formuleren.
F. Kruger