AMSTERDAM - Topambtenaren van zes ministeries hebben aan informateurs Piet Hein Donner en Frans Leijnse voorgesteld om het collegegeld te verdubbelen naar 2900 euro, en de studiefinanciering niet langer als gift te laten gelden, maar als lening. Die maatregel zou het Rijk een besparing van 700 miljoen euro per jaar opleveren.

Belachelijk! Laten we studeren maar weer enkel toegankelijk maken voor diegene met welvarende ouders. Bezuinigen op het meest prominente concurrentiemiddel, namelijk kennis, van ons Nederlanders is een hele slechte zaak. Of zijn er onlangs diamant en goudmijnen ergens is ons kleine landje ontdekt?

Denk toch eens na jongens; bezuinigen op onderwijs creëert enkel maar structurele problemen op de lange termijn, zowel op sociaal als op economisch terrein. Bezuinigingen ten behoeve van een efficiënter georganiseerd onderwijsstelsel en individuele instellingen ok! Maar stelregel moet zijn dat de (potentiële) student, ongeacht zijn of haar financiële achtergrond, te allen tijde toegang moet hebben tot kwaliteitsonderwijs. Daarbij kunnen best grenzen en regels bij worden opgesteld, maar dan wel realistiche!
Erwin van der Straten

Zullen we het onderwijs maar gelijk afschaffen? Die gasten die het voorstellen zijn al lang en breed binnen. Gemakkelijk praten dus!
Dymphy van Balkom

Die ambtenaren zijn volslagen blind in mijn opinie. Extreem korte termijn denken, terwijl het nog steeds waanzinnig goed met Nederland gaat. De economie lijkt wel als een god achterna gelopen te worden, terwijl er zoveel niet in economische grootheden is uit te drukken.

Kunnen deze mensen op een cursus geschiedenis gaan of zo? Uurtje algemene ontwikkeling erbij lijkt mij ook prima. En een jaartje op de Filipijnen wonen om te ervaren met hoeveel je nog kan leven.
Niels Boerema

De welgestelde student kan studeren, de modaal student mag aan het werk. Terug naar vroeger!
Familie Claus-Ewals

Als deze voorstellen worden aangenomen, zal mijn zoon een fulltime baanmoeten nemen om zijn studie, OV jaarkaart, levensonderhoud en huur te kunnen bekostigen. Laat die ambtenaren eens bezuinigen op huneigen kosten en zich bezighouden met hen eigen werk. Die praat- enstuurgroepen brengen alleen maar onrust teweeg en al die vergaderingenkosten de ministeries handenvol geld (van u en van mij).
M. van Walsum

(ook een rijksambtenaar, maar afkerig van al dat werkgroepgedoe. Doe gewoon je werk en probeer op je eigen werk te besparen)Nederland kenniseconomie? Hoe zo?
Ad Muller

Gaan we weer terug naar 1820, toen alleen de rijke mensen naar school konden? Geen studiebeurs meer, en vier dagen in plaats van drie dagen werken om het bedrag bij elkaar te krijgen, zodat je toch naar school kan.

De OV-jaarkaart afschaffen. Wat? Weet je hoe duur de trein is? Ikmoest laatst voor een trajectkaart van Tilburg naar Den Bosch 280 guldenbetalen. Dat was nog in de goede oude gulden tijd. En dat voor treinen dieals ze al rijden, te laat vetrekken.

Weten die ambtenaren nog hoe het was om te studeren? Of kregen ze allesvan papa en mama? Zo werkt het niet in deze eeuw. Als dit landover een paar jaar stikt van de onopgeleide, analfabeten en steuntrekkers,is het de schuld van de regering die onderwijs als luxeartikel ziet.
Debby de Beer

Uit een wetenschappelijk rapport dat onlangs is gepubliceerd bleek dat Nederland op gelijke kennisniveau zit met onze Oostblokburen. Het lijkt me dan ook een buiten gewoon simplistisch voorstel om het collegegeld te verhogen naar 2900 euro en de studiebeurs in lening om te zetten.

Waarschijnlijk is het deze ambtenaren zelf niet gelukt een fatsoenlijke opleiding af te ronden en hebben ze nu last van een minderwaardigheidscomplex. Wij niet, dus een ander ook niet. Dit zal hun gedachte achter dit voorstel zijn.

% van de Nederlandse jongeren wordt opgeleid op VMBO niveau. Dit is al niet om over naar huis te schrijven. Het is zeker geen gezonde voedingsbodem om een kenniseconomie op te laten draaien.

Mijn voorstel is contrair aan dat van onze 'hoge' ambtenaren. Collegegeld verlagen, meer studieplaatsen bij universitaire studies en af van de prestatie beurs. De kosten die hiermee gemoeid zijn moeten door de ambtenaren zelf worden opgebracht in de vorm van het voeren van een beter beleid.

Door wanbeleid van deze infantiele bestuurders zijn ze genoodzaakt met dit ondoordachte voorstel te komen. Dit heet in het Oudnederlands 'een ander laten opdraaien voor eigen fouten'.

Ik wil tot slot voorstellen dat iedereen naar het programma Vet VMBO op Nederland 3 gaat kijken om te zien wat de toekomst ons gaat brengen. Ook onze topambtenaren
Ivo van Dijkhuizen

Verstandig hoor om de kosten voor het hoger en WO-onderwijs te verhogen! Niet dus! Het is nu al vreselijk moeilijk voor een kind van een één ouder gezin, een bijstandsgezin of een ander laag inkomens gezin om naar een HBO of WO opleiding te gaan. Maar zo wordt het gewoonweg onmogelijk gemaakt! En dat terwijl de economie al tegen zit en er steeds meer mensen moeilijker rond komen.

Als je op voorhand weet dat het niet mogelijk is om naar een HBO of WO opleiding te gaan, waarom zou je dan als puber nog je best doen op school? Het wordt dan wel erg nutteloos!

Bovendien wordt het hoger onderwijs zo een elitesport! Alleen rijken kunnen hun kinderen naar een vervolgopleiding sturen. Met als gevolg dat de minder bedeelden dit niet kunnen en dus ook altijd de minder interessante banen zullen krijgen met de lagere salarissen. Vervolgens kunnen zij hun kinderen ook niet naar een HBO of WO-opleiding laten gaan.

Geweldige oplossing hoor! Politiek Nederland, wanneer gaan jullie eens nadenken over de lange termijn gevolgen? Dit is een (zeer) negatieve spiraal voor een hele hoop mensen in Nederland!
Marijke Pijlman

Ik was in de veronderstelling dat er capabele mensen op de ministeries waren aangesteld, maar twijfel hier nu sterk aan. Het is onvoorstelbaar dat men adviseert de Nederlandse economie nog meer de afgrond in te storten.

Op het punt, dat wij in Nederland achterop beginnen te raken op het gebied van onderwijs en onze concurrentiepositie in vergelijking met andere landen vooral op dit onderwerp slechter wordt, zijn dit soort maatregelen desastreus voor toekomstige economische ontwikkelingen. In een tijd waarin kenniseconomie het kernwoord is voor toekomstige groei zullen de genoemde korte termijn maatregelen zeer negatieve lange termijn gevolgen hebben!

Ik hoop dat de informateurs en de toekomstige regering een betere visie zullen hebben op de benodigde maatregelen voor de Nederlandse economie. Eveneens zouden ze wellicht eens vraagtekens kunnen zetten bij de capaciteiten van hun (top)ambtenaren. Overigens is er op hun salaris ook een behoorlijke euro te bezuinigen.
D. Anakram

We hebben al een probleem met de vergrijzing van onze samenleving. Straks zijn er geen werkende mensen meer met een behoorlijke opleiding die dat kan betalen.

Kinderen worden duur, we betalen al belasting (via de BTW) voor onze kinderen. Moeten ze weer gaan werken vanaf 15 jaar als vroeger en dat studeren alleen maar voor de happy few is. Zo worden we een derdewereldland.
Steph Hermans