Bijna tweederde van de Nederlanders wil voor zijn of haar 60ste stoppen metwerken. Ongeveer 44 procent zegt er zelfs niet aan te willen denken om na deste nog aan de slag te moeten. Dat blijkt uit een onderzoek van de TaskforceOuderen en Arbeid. Een groot aantal topambtenaren heeft voorgesteld omde pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Natuurlijk werken erweinig ouderen: na je 40e krijg je gewoon nergens meer een baan. En dat veelmensen op hun 65ste willen stoppen, komt omdat je je tegenwoordig toch wel eenslag in de rondte moet werken om genoeg te verdienen om een beetje leuk rondte komen.

Ik wacht met smart op het moment dat het eindelijk eens tot de werkgeversdoordringt dat iemand boven de 40, of zelfs boven de 50, een uitstekendewerknemer kan zijn. Geen yup die na drie jaar weer weg wil (met medenemingvan handige werkervaring), geen jonge mensen die het veel te druk hebben methet starten van een gezin, maar mensen met werk- en levenservaring, diebereid zijn zich in te zetten voor hun werk.

Mensen boven de 40 kunnen ooknog leren! Sterker nog, er zijn hele leuke financiële regelingen voorwerkgevers, als ze mensen boven de 40 cursussen laten volgen. Het wordt tijd dat 'werkgevend Nederland' doorkrijgt dat de veertigers envijftigers van nu niet meer de veertigers en de vijftigers van tweegeneraties terug zijn!

De veertigers en vijftigers van nu weten dat zelf best ook. Met mij ken iknog vele anderen die welbewust vier dagen per week werken, om nu al te genietenvan de leuke dingen in het leven. Als je alles uitstelt tot na je pensioen,ja, dan kan ik me voorstellen dat je niet nog een paar jaar extra wiltwachten.
Jannelies Smit

Wordt er bij deze onderzoeken ook rekening gehouden met hoe lang mensen alwerken? Oudere generaties zijn vaak op jeugdige leeftijd (16/17) jaar gaanwerken. Latere intreders deden dit vaak na een langere studie en op latereleeftijd.
Rob Notting

Ik ben nu 45 jaar en werk al vanaf mijn 15e jaar. Ik vindt dat ik mijn steentje aan de maatschappij al ruimschoots heb bijgedragen. Werken tot 65 jaar vind ik oke. Maar eigenlijk zou ik er voor willen pleiten dat mensen na 40 jaar werken met pensioen kunnen.
Anita Schuijt

Zelf werk ik al vanaf mijn 16e jaar. Ik ben nu 46 jaar. Ik moet dus nog 19 jaar. In totaal heb ik dan 49 jaar bijgedragen aan de maatschappij door middel van het afdragen van premie AOW en Rijksbelastingen. Dan mag je toch wel eens van je oude dag gaan genieten dunkt mij. Maar nee, topambtenaren bedenken andere plannetjes. Tot je 67e werken!

Wat is de overheid toch een onbetrouwbare partner! Ik ben van de vergeten generatie. Telkens als ik bijna ergens voor aan de beurt ben, dan wordt het net afgeschaft of wordt er op beknibbeld. Ik ben 1,5 x modaal verdiener. Ik verdien dus net te veel om aanspraak te maken op subsidies, kwijtscheldingen etcetera. Dat heb ik meegemaakt met de kinderbijslag, bezuiniging op je salaris in de jaren 80, het betalen aan VUT-regelingen die nu weer zijn afgeschaft en ga zo maar door.

Als men nu ook nog even snel de kinderbijslag inkomensafhankelijk maakt (dan zal ik ook wel weer gekort worden of het kwijt zijn), dan weet ik in ieder geval dat ik van de premies die ik afdraag zelf niet, of in mindere mate, zal profiteren. Mijn loyaliteit en collectiviteitsgevoel ten aanzien van de sociale zekerheid is bijna (zoniet geheel) verdwenen.
Henk Dammers

Als je 40 jaar gewerkt heb, lijkt het mij normaal om te stoppen met werken en het stokje over te dragen aan een jongere. Na je 65ste jaar doorwerken is belachelijk, ook al zou je het willen. Wordt er wel eens bij stil gestaan wat dan de verhouding is tussen oudere mensen en jongeren? Wat moet je als 'oudje' tussen jongeren?
Wim Krijgsman

Het is weer eens leuk verzonnen. Wij zijn van een generatie die al keihardwerken. We betalen genoeg aan sociale lasten en tegen de tijd dat wij aan debeurt zijn, is het geld op en mag ook weer deze zelfde generatie doorwerkenom het tekort op te vangen.

Mijn man heeft 41 jaar gewerkt, waarvan delaatste 15 jaar zelfstandig. De gemeente heeft besloten dat het pandafgebroken moet worden wegens vervuiling van de grond. Hij heeft een fooials vergoeding gekregen en zit nu thuis zonder enige vorm van inkomsten. Enwaarom, omdat ik een inkomen heb. Waarom betaal je zoveel jaar zo ontzettendveel lasten?
Henny Vieselman

Het doorwerken na het 65ste jaar is absoluut niet aan de orde! Laten weeerst maar eens voor zorgen dat iedereen tot aan het 65ste jaar blijftwerken en laten we een stop zetten op al die wachtgelders, VUT-ters enzovoort, die door bedrijven en overheid vanaf het 57ste jaar worden weggewerkt.
M. Hindriks

We wringen onze inwoners net zo lang uit als het maar kan. Dat is kennelijk het gevolg van onze zo veel geroemde 'sociale maatschappij'. Ik vind het ronduit schandalig! De overheid zou eens beter naar haar zinloos uitgavenpatroon moeten kijken binnen Defensie en Ontwikkelingssamenwerking.

Hiermee kan je zoveel besparen, dat het ruim voldoende is om mensen die 50 jaar van hun leven beschikbaar hebben gesteld om de samenleving draaiende te houden, te kunnen laten genieten van een welverdiende rust.
Harry Schuitemaker

De mensen kunnen wel zeggen dat ze niet door willen werken na hun 65ste,maar als er niet genoeg inkomsten binnendruppelen om leuk te leven, dan zalmen wel moeten.

Dat laatste is niet zo moeilijk, wie heeft er geenpensioengat: Ik bedoel, wie heeft er nog een baan voor het leven? Bijnaniemand meer toch? En dat merk je gewoon. Ja, bij de omroepen stopt men rondzijn 60ste, want daar is geld zat! Dat is in het Gooi algemeen bekend.

Bijmijn eerste baas mocht ik in theorie tot mijn 60ste werken. Bij de tweedebaas was het al 62, en nu tot mijn 65ste. Die 67 zie ik er ook nog wel vankomen.
Paul Markus

Echt triest dat dit moet! Die mensen hebben hun hele leven hard gewerkt. Zolang doorwerken is niet normaal. Wanneer mag je dan gaan genieten? Als je bijna dood bent?
R. Hondius