Minister Van der Hoeven (Onderwijs) overlegt met de Commissie Gelijke Behandeling hoe scholen met het dragen van een gezichtsbedekkende sluier kunnen omgaan.

Wat mij betreft komt er zo snel mogelijk een wet die de gezichtssluier verbiedt.Maar volgens mij is er al een wet die zegt dat personen niet vermomd overstraat mogen of in openbare ruimtes.In Deventer worden voor 5 december regelmatig mensen opgepakt (op basis vandeze wet) die als Sinterklaas verkleed zijn.

Hoe gaat het trouwens in de trein of in de bus als je je abonnement laatzien? Moet de conducteur er dan maar vanuit gaan dat de juiste persoon onder diesluier verstopt zit? Dat zou mooi zijn. Als iedereen zo'n ding over z'n kop trekt, kun je jehele familie op één kaart laten reizen.

En hoe gaat dat bij een examen? Stel dat zo'n gesluierd meisje een wiskunde examen moet doen en ze heeft toevallig een broertje met een wiskundeknobbel. Niemand die het merkt !Het lijkt mij ook een vreemde situatie als een gesluierd persoon bij debank geld komt opnemen.Dus, genoeg voorbeelden om het zo snel mogelijk af te schaffen !
C. Heijstek

Het is te gek voor woorden.Zijn de dames en heren in Den Haag bang om op te treden? Ze beweren daar datde normen en waarden zoek zijn. Ik vind de voorbeeldfunctie die zijbekleden van essentieel belang. Altijd maar wijzen naar ouders gaat er bijmij niet meer in.

Vroeger werd je door de directrice van school naar huisgestuurd als je een lange broek aan had en geen rok. Voor deverkiezingen was iedereen in de kuif gepikt vanwege de chador (sluier). InNederland is het in sommige plaatsen zelfs verboden om met carnavaleen masker te dragen en nu zit van der Hoeven, minister van Onderwijs,haar hersens te pijnigen om regels op te stellen voor het dragen van eensluier.

Als ze nu klaagt over het teruglopen van goed gedrag moeten ze zodoorgaan. Nee is nee. Ze moet geen regeltjes gaan veranderen ofnieuwe regels verzinnen. Dit zal averechts werken op de integratie want wijNederlanders pikken dit niet.
mevr. E.H. Huisman

Ik ben voor afschaffing. Je bent een zonderling met dat ding.Iedereen wil er zo graag bijhoren. Hoe kan dat als je niet eens ziet tegen wie je praat.
Esther

Laat ze toch! Zoveel moois zit er toch niet onder? Vrouwen met gezichtsluiers zijn toch niet uit op contact met andersdenkenden. En buiten hun eigen milieu willen ze, met wat voor opleiding dan ook, niet naar buiten treden. Natuurlijk is het niet goed voor de integratie. Ik zit er persoonlijk ook niet op te wachten. Ze mogen sowieso niet veel buiten komen en contact met ongelovigen hebben. Nogmaals laat ze toch.
Clamie

Nou mooi, die zaak over die gezichtssluiers.Nu blijft er helemaal niets over van de Nederlandse cultuur.Wat is dit nu voor waanzin. Als ik, (mijn familiehistorie gaat terug tot het jaar 1427)als Nederlander bij hen kom, moet ik toch ook mijn schoenen uittrekken? Dat isnu eenmaal hun cultuur. Daar heb ik respect voor en ik doe dat dan ook.Mag ik dan ook verwachten dat mijn cultuur, of wat daar nog van over is,ook gerespecteerd wordt?

Mijn vrouw loopt niet meer in een rok buiten, omdat zijhet heel vervelend vindt om telkens voor hoer uit gemaakt te worden. En dat nog welin mijn eigen land (lees cultuur). Discriminatie?

Mijn kleinzoon werd van school gestuurd, omdat hij z'n baseballpet niet af wilde zetten in de klas. Zijn klas bestaat voor 65% uit allochtonen. Daarvan dragen de meeste meisjes een hoofddoekje en enkele jongens een gebreid mutsje. Toen mijn kleinzoon daar op wees, mocht hij de klas verlaten en ook de school twee dagen lang niet bezoeken.

Mijn kleinzoon heeft een allochtone vriend. Mijn dochter besprak dit gebeuren met de vader van deze vriend. En deze vader reageerde daarop met de woorden: Als de school iets aan de hoofddoeken doet, kunnen ze wat beleven. Dat hebben we de school ook al goed duidelijk gemaakt.

Ik vind dat er zo snel mogelijk een wet moet komen om dergelijke dingen te voorkomen, en ik vind dat we eindelijk eens voor onze eigen cultuur moeten (durven) vechten.
D.Makelaar

Het begrip 'godsdienstvrijheid' moet op de helling in een bredemaatschappelijke discussie. Zin en onzin ervan moeten scherperecontouren krijgen ondanks het CDA en andere stromingen.

Sluiers zijn onacceptabel o.a. omdat de dragers niet identificeerbaar zijn. Hoe zit het met de identificatiekaartfoto? Is die met of zonder gezichtslap?

Kortom een grote puinhoop is te voorzien en nog meer onopgeloste misdrijven!Waar blijft trouwens de vrijheid van de niet-godsdienstige meerderheid in den lande??
F.B.Schut

Een ding wil ik stellen. Als ik ga emigreren naar Turkije of Marokko wil ik hebben wat de regeringen daar mij toestaan en garanderen. Ik wil met mijn vrouw Hollandse klederdracht dragen, inclusief klompen. Ik wil de Nederlandse tulp als totem heilig verklaren. Ik wil dat elke toko verplicht Hollandse producten verkoopt. En op elke hoek van de straat moet een friteskar komen, waar wij de goud gebakken staafjes en allerlei snacks kunnen kopen.

De autochtonen daar passen zich aan ons aan. Wij krijgen een inburgeringcursus. In alle gemeenten, vanaf 50.000 inwoners, wordt een kerk gebouwd. Daarbij komt een toren, waar de pastoor of dominee vijf keer per dag kan zingen en preken. Tot slot, een ieder die ons discrimineert krijgt een geldboete van €5000.
J.A.M. Nieuwhart