De kilometerheffing is de enige manier om de files effectief te bestrijden. Wegenbelasting en de belasting op luxe auto's, de BPM, kunnen worden afgeschaft, als de opbrengsten van deze heffing in een Nationaal Mobiliteitsfonds worden gestort. Dit staat in het advies ´Bereikbaar mobiel, beter bereikbaar' van de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Helemaal mee eens. Wie het meest rijdt, moet het meest betalen.
Rob Barnhoorn

Ga geen kosten spenderen aan ingewikkelde middelen om kilometerheffing mogelijk te maken, maar verdeel de totale inkomsten van accijns, wegenbelasting en bpm (belasting op personen- en motorvoertuigen) over het aantal liters brandstof die per jaar wordt verreden!

De voordelen; iedereen betaalt zodra men met de brandstofmotor start en ermee op pad gaat. Ook de vaartuigen betalen nu mee aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De jeugd betaalt mee bij het gebruik van bromfietsen; Wie veel rijdt, betaalt meer. Wie minder rijdt, betaalt minder. De voertuigen met een zuinige motor komen in trek bij de krappe beurs; De méérverbruikende voertuigen betalen meer.

De nadelen; de vervoerssector zou z'n ritprijs moeten verhogen. Een lichte verhoging voor de privé-rijder moet bovenstaande compenseren. Voorstel; verhoog de brandstofprijs met 5 cent per liter en er komt méér geld binnen dan de bpm en wegenbelasting bij elkaar! In Duitsland is dit al jaren het geval, terwijl de brandstofprijs daar nog lager ligt dan in Nederland, terwijl zij geen bpm kennen!.
Jaap Mus

Ik ben benieuwd hoe men dit waterdicht denkt te regelen. Wat als mensimpelweg de bedrading lostrekt van de kilometertelling? Moeten wij ook gaanbetalen voor de kilometers die wij in het buitenland rijden? Dat lijkt mijnamelijk niet, omdat men in verschillende Europese landen al tol betaald.Tol betalen in Frankrijk en over dezelfde kilometers heffing betalen inNederland, lijkt niet niet rechtsgeldig.
Lex Ruyssenaars

De kilometerheffing bestaat al: de prijs die je betaalt voor je brandstof. Hoe meer je rijdt, hoe meer je kwijt bent. Waarom nog eens kilometerheffing? Belachelijk. Wat gaat dat bedrijven niet kosten die gebruik maken van leasewagens? Weer een plan waar niet goed genoeg over na is gedacht.
Jaco Beeuwkes

Eindelijk een goed rechtvaardig plan. Maar wat te doen met buitenlandse auto's? Dezelfde kilometerheffing in het hele land?
R. E. Kleinveld

Dom autorijden is ook een heel belangrijke oorzaak van files. Op rijscholen wordt al vroeg geleerd hoe je files kunt laten ontstaan.
Jaap van Oosten

Wat een onzin zeg. Door kilometerheffing voorkom je niet dat de mensen in de file gaan staan. Men doet voorkomen alsof iedereen daar elke dag voor zijn lol staat. Feit blijft dat men toch van en naar het werk moet. De enige manier om de file's te bestrijden is ervoor zorgen dat er een alternatief is.

Bijvoorbeeld door telewerken te stimuleren, verbetering van het openbaar vervoer en variabele werktijden. Zeker op het gebied van het OV valt er nog voldoende te verbeteren. Betere aansluitingen, frequenter laten rijden van treinen en bussen en de bereikbaarheid van bedrijven. Zoals het nu is ben ik zelfs met file nog steeds sneller op het werk dan wanneer ik met het OV zou reizen, en dat zal dus ook voor anderen wel gelden.
Ruud Kramer

Het autootje pesten gaat weer beginnen! Als men in de randstad talrijke woningen uit de grond stampt (Ypenburg, Leidschenveen, Ruyven) en men past de wegen daar niet op aan, dan is dat toch vragen om files. Die bewoners moeten toch ook ergens werken? Dus als met grote woonlocaties aanlegt, dan moet men ook het wegennet daarop aanpassen.
Piet Pellikaan

Waar gaan de belastinggelden dan nu heen? Ik heb altijd begrepen dat de wegenbelasting er voor is om wegen te onderhouden en de infrastructuur te ontwikkelen. De bpm is blijkbaar een belasting voor algemene middelen, een ordinaire belastingmaatregel, gelijk aan het 'kwartje van Kok'.

Wanneer houdt men nu eens op om de automobilist overal de schuld van te geven.Zorg ervoor dat de mensen dichter bij hun werk kunnen gaan wonen. Probeer daar eens een adviesgroep bij elkaar te krijgen. Elke keer weer op hetzelfde stokpaardje terugkomen, zonder dat er wezenlijk iets gaat veranderen, is vervelend.

Bovendien, waarom moet nu weer gewacht worden totdat de kilometerheffing in werking gaat treden, om tot een aanpassing van de infrastructuur te komen? Waarom niet de huidige middelen, wegenbelasting en BPM, voor dit doel gebruiken?
Kobus Heeren

Het fileprobleem op te lossen door kilometerheffing? Daar geloof ik niks van! Ik ben in 1983 verhuisd van Amsterdam naar Almere. Tot op heden pool ik met drie man, allen werkzaam in Amsterdam. Het poolen moeten ze weer stimuleren. Bijvoorbeeld door auto's of busjes met meer dan twee personen ook gebruik te laten maken van de bustrajecten.

Verhoog liever de brandstof met 12 euro cent dit is efficiënter, de extra vervuiler betaald. Wegenbelasting afschaffen? Zonder wegenbelasting krijg je nog meer blik op straat/stoep.Het heffen van wegenbelasting moet per adres gebeuren, bijvoorbeeld 1 auto betaald 50 % van het huidige tarief, tweede auto 150 procent derde auto 300 procent, etcetera. Zo kunnen meerdere autobestuuders op een adres efficiënter met een auto omgaan.
T. Hupkens

Verhaal klinkt aardig. Naar mijn mening is het plan onuitvoerbaar net als het befaamde rekeningrijden van Tineke Netelenbos. Hoe gaat men om met vrachtwagenverkeer en in het bijzonder, hoe betalen buitenlandse weggebruikers (kunnen toeristen zijn) mee aan de heffing.

Oplossen door maatregelen in de brandstof in europeesch verband om negatieve effecten aan de grenzen (zoals in Limburg nu reeds het geval is) te voorkomen. Daarnaast een beter en goedkoper openbaar vervoer, ook buiten het randstedelijk gebied.
Norbert Schlegel

Waarom niet alleen benzine betalen voor de gebruiker, zonder de motorrijtuigenbelasting, zonder kilometerheffing?
Trudy Weintre

Het besef dat er meer en bredere wegen moeten worden aangelegd ontbreekt totaal bij deze Raad. Linkse stokpaardjes en een aversie tegen alles wat auto is zullen hier wel weer de boventoon voeren. Door dit linkse gedram wordt Nederland totaal kapotgemaakt en weer tientallen jaren terug in de tijd gegooid.

Daar waar in allerlei landen met succes het fileprobleem is en wordt opgelost door beperkt in drukke regio's de wegen dusdanig aan te passen en te verbreden, wordt in Nederland weer de kilometerheffing van stal gehaald. Waar is het geld wat de automobilisten jaren hebben opgehoest gebleven?

In plaats dat wegen werden aangelegd, het openbaar vervoer werd verbeterd en in de randstad een fijnmazig railnetwerk tussen de grote steden werd aangelegd, komen een stel idioten weer met de kilometerheffing.

Onbegrijpelijk dat niemand deze Raad eens terugverwijst daar waar ze horen, namelijk naar de kleuterschool. Daar kunnen ze allerlei kinderlijke bedenksels nog vrijelijk uiten en niemand zal ze dat kwalijk nemen.
Jaap Pieterse

Als er minder files zijn, zijn er dus ook minder autos op de weg, en zijnnieuwe wegen niet meer nodig. De enige manier om de files te bestrijden is het openbaar vervoer in heelNederland gratis te maken en dat te betalen uit hogere benzine prijzen.

Dus wie zonodig auto wil rijden zal dan diep in zijn buidel moeten tasten.Maar dat zal wel een utopie zijn, want het is de regering alleen maar op hetgeld te doen die deze kilometer heffing opbrengt. Het verleden heeft geleerddat er geen alternatieven zijn voor het gebruik van de auto.

De regering subsidieert toch het openbaar vervoer met de accijnzen vanbenzine?
Elbert van Putten

Het autorijden duurder maken is géén oplossing! Laat de overheid het openbaar vervoer maar goedkoper en betrouwbaarder maken, in plaats van alles maar duurder te maken. Kilometerheffing is belachelijk, ze verzinnen gewoon weer iets waar ze geld aan kunnen verdienen.
Frank van de Ven

Door dit uit te voeren krijgen we nog een grotere staatsschuld. Men kan beter het vrachtverkeer tijdens de spits verbieden te rijden. Dan heb je geen files meer.
Henk Rientjes

Volgens mij betalen we al genoeg met de benzine die we verrijden. Er moetalleen steeds geld bij. Het kwartje van kok, bpm hoger als de rest vanEuropa, wegenbelasting betalen over benzine en over het voertuig, enzovoort.

Pas hetzelfde toe als in Duitsland; alles in de benzineprijs. Maar maak dieprijs dan ook reëel. Wij als Nederlanders betalen al genoeg! Ieder jaarmoet er weer meer bij. Gebruik het geld eens nuttig. Koop er geen flitsapparatuur voor, maar deel bekeuringen uit voor echte overtredingen.

Geef bij elke risicovlucht iedere passagier een glaasje cola (hiervan gaan debolletjes van kapot) dat bespaart een heleboel op scanapparatuur. Geefex-minister Verkeer een boete voor alle onnodige kosten die ze gemaakt heeftmet rekeningrijden terwijl dit al lang getest was in Denemarken.

Laat hetministerie daar eerst maar eens bezuinigen. En file bestrijd je niet metmeer kosten want er is geen alternatief. Het openbaar vervoer is niettoereikend en deze maatregelen zijn voor onze transport sectoren zeer slechtnog meer werkelozen.
E. van den Heuvel